ZCDN ZCDN

ZCDN

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu
Pomalujmy świat na niebiesko!
NP odc. VI
Obsługa interesantów w czasie pandemii

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto ustanowione zostało w 1995 roku przez UNESCO, a jego celem jest promowanie czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej prawem autorskim.

Zmiana terminu konferencji „Pomoc pedagogiczno-psychologiczna z COVIDEM w tle”

Informujemy, że konferencja „Pomoc pedagogiczno-psychologiczna z COVIDEM w tle” została przeniesiona na 12 maja 2021 roku. O szczegółach dotyczących tego wydarzenia będziemy informować na bieżąco. W imieniu organizatorów przepraszamy za utrudnienia.

Zmiana organizacji pracy Biblioteki Pedagogicznej w czasie pandemii

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz potrzebą minimalizowania ryzyka zarażeniem koronawirusem Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziały Zamiejscowe będą zamknięte dla czytelników do 30 kwietnia 2021 roku.

Ogólnopolska akcja #ocochodziwszkole

Pracownicy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dołączyli do ogólnopolskiej akcji #ocochodziwszkole – inicjatywy, która ma rozpocząć dyskusję o dzisiejszym szkolnictwie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć odpowiedzi pracowników na pytanie postawione w nazwie wydarzenia.

Konferencja „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z COVIDEM w tle”

ZCDN wraz z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z COVIDEM w tle”, która odbędzie się online 20 kwietnia, w godzinach 10.00–13.30. Wydarzenie skierowane jest do: samorządowców, przedstawicieli administracji rządowej, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli.

Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”, które odbędzie się 26 kwietnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą prof. dr hab. Marcin Wojciech Solarz i mgr Ada Górna z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Konferencja „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z COVIDEM w tle”

ZCDN wraz z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z COVIDEM w tle”, która odbędzie się online 20 kwietnia, w godzinach 10.00–13.30. Wydarzenie skierowane jest do: samorządowców, przedstawicieli administracji rządowej, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli.

Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”, które odbędzie się 26 kwietnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą prof. dr hab. Marcin Wojciech Solarz i mgr Ada Górna z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu – integracja w ujęciu praktyków

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu – integracja w ujęciu praktyków”, która odbędzie się 15 maja, w godzinach 10.00–14.00.

Pomalujmy świat na niebiesko! Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, autyzm diagnozuje się u ponad 1 procenta populacji. Solidaryzując się z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem oraz ich rodzinami, pragniemy podnosić świadomość społeczną w zakresie wiedzy o autyzmie. Zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach akcji „Pomalujmy świat na niebiesko! Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu”.

Lustereczko powiedz przecie… Czy jestem dobrym wychowawcą?

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Autoewaluacja pracy wychowawczej – jak uniknąć samospełniającego się proroctwa w postrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów w czasie pracy online”, które odbędzie się 26 kwietnia, w godzinach 15.30–17.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Julia Karapuda – nauczycielka konsultantka ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji.

Egzamin ósmoklasisty z chemii w szkole podstawowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Egzamin ósmoklasisty z chemii w szkole podstawowej”, które odbędzie się 16 kwietnia, w godzinach 16.00–19.00. Zajęcia zdalnie poprowadzą Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia w ZCDN-ie, i Halina Szczepaniec, nauczycielka chemii w I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Leonarda Piwoni.

Konferencja „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z COVIDEM w tle”

ZCDN wraz z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z COVIDEM w tle”, która odbędzie się online 20 kwietnia, w godzinach 10.00–13.30. Wydarzenie skierowane jest do: samorządowców, przedstawicieli administracji rządowej, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli.

Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”, które odbędzie się 26 kwietnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą prof. dr hab. Marcin Wojciech Solarz i mgr Ada Górna z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu – integracja w ujęciu praktyków

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu – integracja w ujęciu praktyków”, która odbędzie się 15 maja, w godzinach 10.00–14.00.

Pomalujmy świat na niebiesko! Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, autyzm diagnozuje się u ponad 1 procenta populacji. Solidaryzując się z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem oraz ich rodzinami, pragniemy podnosić świadomość społeczną w zakresie wiedzy o autyzmie. Zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach akcji „Pomalujmy świat na niebiesko! Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu”.

Lustereczko powiedz przecie… Czy jestem dobrym wychowawcą?

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Autoewaluacja pracy wychowawczej – jak uniknąć samospełniającego się proroctwa w postrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów w czasie pracy online”, które odbędzie się 26 kwietnia, w godzinach 15.30–17.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Julia Karapuda – nauczycielka konsultantka ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji.

Egzamin ósmoklasisty z chemii w szkole podstawowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Egzamin ósmoklasisty z chemii w szkole podstawowej”, które odbędzie się 16 kwietnia, w godzinach 16.00–19.00. Zajęcia zdalnie poprowadzą Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia w ZCDN-ie, i Halina Szczepaniec, nauczycielka chemii w I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Leonarda Piwoni.

Konferencja: Działania szkoły na rzecz zapobiegania dyskryminacji na tle różnic socjalnych

Zapraszamy Państwa 15 kwietnia, w godzinach 14.00–17.30, do udziału w konferencji online „Działania szkoły na rzecz zapobiegania dyskryminacji na tle różnic socjalnych”, podczas której przybliżone zostaną sposoby na przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacjnym na tle różnic socjalnych w środowisku szkolnym.

Modułowy czy przedmiotowy – który system wybrać w kształceniu zawodowym

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Modułowy czy przedmiotowy – który system wybrać w kształceniu zawodowym”, które odbędzie się 24 marca, w godzinach 15.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Paweł Masłowski – nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego.

Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach”, które odbędzie się 30 marca, w godzinach 16.00–19.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Agnieszka Beyer-Michoń, nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego.

Konferencja online „Uczniowie niepolskojęzyczni w polskiej szkole”

Zapraszamy Państwa 24 lutego, w godzinach 15.00–17.30, do udziału w konferencji online „Uczniowie niepolskojęzyczni w polskiej szkole”, podczas której specjaliści od nauczania dzieci niepolskojęzycznych przybliżą zarówno pomysły na lekcje, jak i aspekty psychologiczne oraz prawne obecności dzieci cudzoziemskich w klasie.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach online, które mają na celu wsparcie nauczycieli i dyrektorów w zakresie projektowania, przygotowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć dydaktycznych z uczniami.

JĘZYK POLSKI

Klaudia Szostak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 62
e-mail: kszostak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)
tel. 91 435 06 62
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

JĘZYKI OBCE

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
tel. 91 435 06 60
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
tel. 91 435 06 61
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
tel. 91 435 06 61
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA USTAWICZNA KADRY KIEROWNICZEJ

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
tel. 91 435 06 40
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 40
e-mail: jcymerman@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Wierzba
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 48
e-mail: bwierzba@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

 

WYCHOWANIE/PEDAGODZY SZKOLNI

Renata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania
tel. 91 435 06 65
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRZYRODNICZA

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
tel. 91 435 06 56
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

BIOLOGIA I PROMOCJA ZDROWIA

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
tel. 91 435 06 54
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki
tel. 91 435 06 51
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ, BIBLIOTEKA CYFROWA

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Regina Czekała
nauczycielka bibliotekarka
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej

tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

HISTORIA

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
tel. 91 435 06 63
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
tel. 91 435 06 29
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Brzostek
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
tel. 91 435 06 29
e-mail: bbrzostek@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

DORADZTWO ZAWODOWE

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego
tel. 91 435 06 60
e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
tel. 91 435 06 48
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

MATEMATYKA

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
tel. 91 435 06 58
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

TECHNIKA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i  edukacji dla bezpieczeństwa
tel. 91 435 06 57
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego
tel. 91 435 06 58
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl 
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA I EWALUACJA

Julia Karapuda
nauczycielka konsultantka ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji
tel. 91 435 06 55
e-mail: jkarapuda@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Pełną listę dostępnych materiałów znajdą Państwo w zakładce „Materiały dla nauczycieli.

Ostatnio dodane:

Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Materiały uzupełniające dla uczestników konferencji „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej” z dnia 2 lutego...

Lektury do edukacji międzykulturowej dla dzieci - opracowanie: dr hab. Przemysław Grzybowski, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Inni, Obcy, ale Swoi -...

Wirtualny pokój zagadek: formularze Google i Microsoft

Opracowanie: Joanna Hamiti, Pani InformaTiK

Media w edukacji – jak z nich korzystać i jak je tworzyć?

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 4/2021, który będzie zatytułowany MEDIA W EDUKACJI. Jesteśmy przekonani, że Państwa dotychczasowe doświadczenia – na wszystkich etapach nauczania – umożliwią zaprezentowanie i omówienie na naszych łamach wielu wartościowych koncepcji metodyczno-dydaktycznych, przykładów dobrych praktyk oraz własnych opinii na temat wykorzystywania mediów (tradycyjnych i cyfrowych) w szkolnej rzeczywistości.

Jak teorie pedagogiczne wspierają nauczanie i wychowanie?

W trakcie pandemii koronawirusa dowiedzieliśmy się ważnej rzeczy o edukacji – trudno zastąpić jej społeczną funkcję, która polega na tym, że pochodzący z różnych środowisk uczniowie i uczennice spotykają się na neutralnym gruncie szkolnej społeczności. Tylko w szkole spotykają się indywidualności o tak bardzo odmiennych od siebie wrażliwościach, światopoglądach, kompetencjach. Na ten fakt reagują teoretycy pedagogiki, wskazując na potrzebę edukacji otwartej, empatycznej, nieautorytarnej, która będzie wspierała talenty i ambicje, a jednocześnie dawała wszystkim równe szanse harmonijnego rozwoju.

Edukacja hybrydowa – konieczność czy przyszłość szkolnej rzeczywistości?

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 3/2021, który będzie zatytułowany EDUKACJA HYBRYDOWA. Zachęcamy do zaprezentowania i omówienia na naszych łamach Państwa doświadczeń związanych z różnymi formami nauczania zdalnego i mieszanego, tym koncepcji metodyczno-dydaktycznych, z włączeniem praktycznych przykładów zastosowania nauczania hybrydowego (blended learning) na wszystkich etapach edukacji.

Co się zmienia w edukacji? Sięgnij po najnowszy numer „Refleksji”!

Tym razem – wciąż pozostając na fali społecznej dyskusji wokół edukacji w czasach pandemii COVID-19 – piszemy przede wszystkim o różnych formach innowacji pedagogicznych. W sensie szerokim są to wszelkie działania nowatorskie, w tym wypadku związane z ewolucją nauk pedagogicznych i ich związkami z innymi dziedzinami wiedzy. W sensie węższym natomiast są to niestandardowe rozwiązania metodyczno-dydaktyczne, tak zwane dobre praktyki, którymi dzielą się z Państwem na naszych łamach Autorki i Autorzy.

Nurty wychowania – napisz artykuł do nowego numeru „Refleksji”!

Kolejny planowany numer Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” będzie zatytułowany NURTY WYCHOWANIA. Redakcja zachęca nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do zaprezentowania na łamach czasopisma wartościowych koncepcji wychowawczych – zarówno tych tradycyjnych, wielokrotnie sprawdzonych w praktyce, jak i dopiero poznanych, które Państwa zaciekawiły, zaintrygowały lub zainspirowały do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań w obszarze wychowania.

Stan wyjątkowy w „Refleksjach”!

Jak przezwyciężać wszelkie sytuacje kryzysowe w szkole? O tym, odwołując się do codziennych problemów oświaty, piszą Autorki i Autorzy najnowszego wydania Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”, które tym razem nosi tytuł „Stan wyjątkowy”. Zachęcamy do lektury! Bezpłatne egzemplarze czekają na Państwa przy wejściu do Biblioteki Pedagogicznej.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek VI

W najnowszym odcinku „Nasłuchu pedagogicznego” dr hab. Piotr Krupiński, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, literaturoznawca, dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów, a także przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Szczecinie, mówi o kanonie literatury pięknej – zarówno z punktu widzenia edukacji szkolnej oraz akademickiej, jak i prywatnych wyborów czytelniczych.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek V

W kolejnym odcinku „Nasłuchu pedagogicznego” rozmawiamy o zmianach klimatycznych oraz o tym, co młodzi i szkoła mogą zrobić dla klimatu.  Naszą gościnią jest Anna Skierska – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na profilu matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz laureatka I miejsca w konkursie Naukowym Explory za projekt naukowy „Zmodyfikowane nanokrystaliczne ogniwo słoneczne”.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek IV

Bohaterem kolejnego odcinka „Nasłuchu pedagogicznego” jest Artur Daniel Liskowacki – prozaik, poeta, eseista, krytyk teatralny, a także wieloletni dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. Pretekstem do rozmowy były dwa jubileusze: 65 urodziny Artura Daniela Liskowackiego oraz 20 rocznica wydania powieści „Eine kleine”, książki wysoko ocenianej w dorobku szczecińskiego pisarza.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek III

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu „Nasłuch pedagogiczny”, w którym o roli teatru w edukacji opowiada Maria Dąbrowska – aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek II

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu „Nasłuch pedagogiczny”, w którym o źródłach „zasileń” w pracy nauczyciela opowiada Paweł Kołodziński – nauczyciel filozofii, wieloletni konsultant i doradca metodyczny, autor podręcznika do etyki.

„Nasłuch pedagogiczny” – cykl podcastów

W Dniu Edukacji Narodowej mamy dla Państwa wyjątkowy prezent – premierę pierwszego odcinka cyklu podcastów pod tytułem „Nasłuch pedagogiczny”. Dziś naszym gościem jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci zachodniopomorskiej oświaty – Paweł Bartnik: historyk, kurator oświaty, radny i zastępca prezydenta Szczecina. Inspiracją do rozmowy o nauczaniu historii, nie tylko naszego regionu, jest książka „70 lat polskiego Szczecina: kalendarium wydarzeń 1945–2015” pod redakcją Pawła Bartnika, Jana Macholaka i Piotra Chrobaka.

XIII Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”

Zachęcamy Państwa do zapoznania uczniów z regulaminem Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz” – organizowanego przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum...

LXI Międzyszkolne Zawody Matematyczne

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego do udziału w LXI Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

XXVI Wojewódzki Konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki

Po raz kolejny Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy współudziale Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii – Oddział w Szczecinie, organizuje wojewódzki konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na referat z zakresu astronomii i astronautyki.

LXIII Międzyszkolny Turniej Fizyczny

Jak co roku zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego do udziału w Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym, organizowanym przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Kalendarz

ZCDN