ZCDN ZCDN

ZCDN

Wakacje 2021
Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 roku
Nasłuch pedagogiczny Odcinek VIII
E-kompetencje nauczyciela
Obsługa interesantów w czasie pandemii

Wakacje z ZCDN-em

Jak co roku zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, które zostały zaplanowane na pierwszy tydzień wakacji. Tegoroczna oferta wakacyjna będzie zrealizowana, jak poprzednio, w trybie zdalnym.

Co można znaleźć w Kalejdoskopie?

Tom pod tytułem „Kalejdoskop. Współczesne pojęcia pedagogiczne”, który został wydany z okazji jubileuszu 30-lecia Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”, zawiera artykuły dotyczące przemian zarówno teorii, jak i praktyk pedagogicznych w zmieniającej się przestrzeni edukacji szkolnej na wszystkich etapach kształcenia.

Z nauczycielskich stron…

Trzydzieści lat temu w zachodniopomorskim środowisku pedagogicznym powstała oddolna koncepcja wydawania czasopisma oświatowego. Tak narodziły się „Refleksje”, które do dzisiaj ukazują się nakładem Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W związku z tym ważnym jubileuszem 27 maja została zorganizowana zdalna konferencja pod tytułem „Działania wychowawcze szkoły”. W programie ujęto wydarzenia okolicznościowe, wykłady gości specjalnych, promocję opracowanej na tę okazję publikacji, a także zajęcia warsztatowe.

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 roku”, które odbędzie się 17 czerwca, w godzinach 15.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzą dr Anna Kondracka-Zielińska oraz dr Wioletta Kozak.

Zapraszamy do udziału w projekcie grantowym: E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie grantowym mającym na celu wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Indywidualizacja nauczania – jakie są najnowsze tendencje w dydaktyce?

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 5/2021, który będzie zatytułowany INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA. Jesteśmy przekonani, że Państwa dotychczasowe doświadczenia w pracy wychowawczej i dydaktycznej – na wszystkich etapach edukacji szkolnej – umożliwią zaprezentowanie i omówienie na naszych łamach wielu wartościowych koncepcji metodyczno-dydaktycznych, przykładów dobrych praktyk oraz własnych opinii w tym zakresie.

Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Wakacje z ZCDN-em

Jak co roku zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, które zostały zaplanowane na pierwszy tydzień wakacji. Tegoroczna oferta wakacyjna będzie zrealizowana, jak poprzednio, w trybie zdalnym.

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 roku”, które odbędzie się 17 czerwca, w godzinach 15.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzą dr Anna Kondracka-Zielińska oraz dr Wioletta Kozak.

Zapraszamy do udziału w projekcie grantowym: E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie grantowym mającym na celu wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa – cykl szkoleń online

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń online poświęconych działaniom w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły, które odbędą się online w terminie od 7 do 14 czerwca. Szkolenia, dotyczące realizacji 7 kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, skierowane są do wychowawców, pedagogów oraz kadry kierowniczej szkół i placówek.

Scratch dla zaawansowanych

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Scratch dla zaawansowanych”, które odbędzie się 28 maja, w godzinach 15.00–17.15. Zajęcia zdalnie poprowadzi Krzysztof Koroński, nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej.

Rok temu o tej samej porze, czyli czego o przejściu na nauczanie zdalne dowiedzieliśmy się z projektu „Rethinking...

Wystąpienie Ewy Tomczak zarejestrowane podczas konferencji „Gorączka belferskiej nocy" (19.03.21).

Wakacje z ZCDN-em

Jak co roku zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, które zostały zaplanowane na pierwszy tydzień wakacji. Tegoroczna oferta wakacyjna będzie zrealizowana, jak poprzednio, w trybie zdalnym.

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 roku”, które odbędzie się 17 czerwca, w godzinach 15.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzą dr Anna Kondracka-Zielińska oraz dr Wioletta Kozak.

Scratch dla zaawansowanych

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Scratch dla zaawansowanych”, które odbędzie się 28 maja, w godzinach 15.00–17.15. Zajęcia zdalnie poprowadzi Krzysztof Koroński, nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej.

II edycja warsztatów EkoBarkod – metody molekularne w walce z inwazją obcych gatunków

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają uczniów i nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego na warsztaty on-line oraz warsztaty terenowe.

Działania wychowawcze szkoły. Konferencja z okazji 30-lecia Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”

Zachęcamy do udziału w konferencji organizowanej z okazji trzydziestej rocznicy działalności „Refleksji”, podczas której będzie można wysłuchać trzech gościnnych wykładów badaczy uniwersyteckich, zajmujących się społecznymi oraz humanistycznymi aspektami wychowania i dydaktyki – profesora Bogusława Śliwerskiego oraz profesorek Magdaleny Środa i Iwony Chmury-Rutkowskiej.

Konferencja online: Rola dyrektora w cyfryzacji szkoły

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online „Rola dyrektora w cyfryzacji szkoły”, która odbędzie się 28 maja, w godzinach 10.00–14.00.

Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”, które odbędzie się 26 kwietnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą prof. dr hab. Marcin Wojciech Solarz i mgr Ada Górna z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu – integracja w ujęciu praktyków

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu – integracja w ujęciu praktyków”, która odbędzie się 15 maja, w godzinach 10.00–14.00.

Konferencja „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z COVIDEM w tle”

ZCDN wraz z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z COVIDEM w tle”, która odbędzie się online 20 kwietnia, w godzinach 10.00–13.30. Wydarzenie skierowane jest do: samorządowców, przedstawicieli administracji rządowej, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli.

Książka jest dobra na wszystko

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Biblioterapia w szkole”, które odbędzie się 13 maja, w godzinach 14.00–15.30. Warsztaty są jednym z wydarzeń zorganizowanych z okazji XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach online, które mają na celu wsparcie nauczycieli i dyrektorów w zakresie projektowania, przygotowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć dydaktycznych z uczniami.

JĘZYK POLSKI

Klaudia Szostak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 62
e-mail: kszostak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)
tel. 91 435 06 62
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

JĘZYKI OBCE

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
tel. 91 435 06 60
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
tel. 91 435 06 61
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
tel. 91 435 06 61
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA USTAWICZNA KADRY KIEROWNICZEJ

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
tel. 91 435 06 40
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 40
e-mail: jcymerman@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Wierzba
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 48
e-mail: bwierzba@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

 

WYCHOWANIE/PEDAGODZY SZKOLNI

Renata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania
tel. 91 435 06 65
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRZYRODNICZA

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
tel. 91 435 06 56
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

BIOLOGIA I PROMOCJA ZDROWIA

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
tel. 91 435 06 54
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki
tel. 91 435 06 51
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ, BIBLIOTEKA CYFROWA

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Regina Czekała
nauczycielka bibliotekarka
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej

tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

HISTORIA

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
tel. 91 435 06 63
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
tel. 91 435 06 29
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Brzostek
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
tel. 91 435 06 29
e-mail: bbrzostek@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

DORADZTWO ZAWODOWE

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego
tel. 91 435 06 60
e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
tel. 91 435 06 48
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

MATEMATYKA

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
tel. 91 435 06 58
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

TECHNIKA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i  edukacji dla bezpieczeństwa
tel. 91 435 06 57
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego
tel. 91 435 06 58
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl 
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA I EWALUACJA

Julia Karapuda
nauczycielka konsultantka ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji
tel. 91 435 06 55
e-mail: jkarapuda@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Pełną listę dostępnych materiałów znajdą Państwo w zakładce „Materiały dla nauczycieli.

Ostatnio dodane:

Materiały z konferencji „Tydzień Mózgu w ZCDN-ie”

Tydzień Mózgu w ZCDN-ie. Grzyby – wpływ na organizm człowieka – Małgorzata Majewska Wpływ grzybów na organizm człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego...

Zadania z biologii do arkusza ósmoklasisty

Opracowanie: Małgorzata Majewska

Matura 2023 – język polski

Opracowanie: Anna Kondracka-Zielińska

Materiały z konferencji „Gorączka belferskiej nocy”

Konferencja „Gorączka belferskiej nocy” przyciągnęła prelegentów z całej Polski – specjalistów od edukacji, wychowania, nowych mediów. Wśród zaproszonych gości były nie tylko tak znane nazwiska jak Ewa Radanowicz, ale także inni pasjonaci nauczania. Tych z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć wystąpienia i prezentacje raz jeszcze, oraz tych, którzy ich jeszcze nie widzieli, zapraszamy do zapoznania się z wybranymi nagraniami oraz prezentacjami zarejestrowanymi podczas konferencji „Gorączka belferskiej nocy”, która odbyła się 19 marca 2021 roku.

Relacja z konferencji „Środowiskowe zagrożenia zdrowia w edukacji szkolnej”

Podczas konferencji „Środowiskowe zagrożenia zdrowia w edukacji szkolnej”, zorganizowanej przez ZCDN 27 marca 2021 roku, obok merytorycznej  wiedzy na temat rodzaju zagrożeń zdrowia, przyczyn ich występowania i sposobów przeciwdziałania, zaproponowane zostały także metodyczne wskazówki dla nauczycieli, jak uczyć o tych zagadnieniach na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Współcześnie nikt bowiem nie ma wątpliwości co do konieczności ich obecności w edukacji szkolnej. Tylko rzetelna wiedza oraz aktualne informacje (w tym własne testy i pomiary) na temat występujących zagrożeń mogą pomóc wyciągać właściwe wnioski, niezbędne do podejmowania działań, które pozwolą zachować zdrowie, a nawet uratować życie.

Z nauczycielskich stron…

Trzydzieści lat temu w zachodniopomorskim środowisku pedagogicznym powstała oddolna koncepcja wydawania czasopisma oświatowego. Tak narodziły się „Refleksje”, które do dzisiaj ukazują się nakładem Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W związku z tym ważnym jubileuszem 27 maja została zorganizowana zdalna konferencja pod tytułem „Działania wychowawcze szkoły”. W programie ujęto wydarzenia okolicznościowe, wykłady gości specjalnych, promocję opracowanej na tę okazję publikacji, a także zajęcia warsztatowe.

Indywidualizacja nauczania – jakie są najnowsze tendencje w dydaktyce?

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 5/2021, który będzie zatytułowany INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA. Jesteśmy przekonani, że Państwa dotychczasowe doświadczenia w pracy wychowawczej i dydaktycznej – na wszystkich etapach edukacji szkolnej – umożliwią zaprezentowanie i omówienie na naszych łamach wielu wartościowych koncepcji metodyczno-dydaktycznych, przykładów dobrych praktyk oraz własnych opinii w tym zakresie.

Edukacja hybrydowa. O wariantach edukacji (post)pandemicznej czytaj w najnowszym numerze „Refleksji”

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób patrzenia na cywilizację XXI wieku. Zmieniła także szkołę. Z doświadczeń, obserwacji i badań wynika dość jasno, że mamy za sobą chyba najtrudniejszą w ostatnich dekadach sytuację kryzysową, która pokazała, jak bardzo ważną rolę, nie tylko edukacyjno-wychowawczą, ale także społeczną, pełni szkoła na wszystkich etapach kształcenia.

Działania wychowawcze szkoły. Konferencja z okazji 30-lecia Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”

Zachęcamy do udziału w konferencji organizowanej z okazji trzydziestej rocznicy działalności „Refleksji”, podczas której będzie można wysłuchać trzech gościnnych wykładów badaczy uniwersyteckich, zajmujących się społecznymi oraz humanistycznymi aspektami wychowania i dydaktyki – profesora Bogusława Śliwerskiego oraz profesorek Magdaleny Środa i Iwony Chmury-Rutkowskiej.

Media w edukacji – jak z nich korzystać i jak je tworzyć?

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 4/2021, który będzie zatytułowany MEDIA W EDUKACJI. Jesteśmy przekonani, że Państwa dotychczasowe doświadczenia – na wszystkich etapach nauczania – umożliwią zaprezentowanie i omówienie na naszych łamach wielu wartościowych koncepcji metodyczno-dydaktycznych, przykładów dobrych praktyk oraz własnych opinii na temat wykorzystywania mediów (tradycyjnych i cyfrowych) w szkolnej rzeczywistości.

Jak teorie pedagogiczne wspierają nauczanie i wychowanie?

W trakcie pandemii koronawirusa dowiedzieliśmy się ważnej rzeczy o edukacji – trudno zastąpić jej społeczną funkcję, która polega na tym, że pochodzący z różnych środowisk uczniowie i uczennice spotykają się na neutralnym gruncie szkolnej społeczności. Tylko w szkole spotykają się indywidualności o tak bardzo odmiennych od siebie wrażliwościach, światopoglądach, kompetencjach. Na ten fakt reagują teoretycy pedagogiki, wskazując na potrzebę edukacji otwartej, empatycznej, nieautorytarnej, która będzie wspierała talenty i ambicje, a jednocześnie dawała wszystkim równe szanse harmonijnego rozwoju.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek VIII

W majowym odcinku „Nasłuchu pedagogicznego” rozmawiamy o sztuce i jej znaczeniu w życiu dzieci z Pauliną Ratajczak – animatorką kultury, producentką, prezeską Fundacji Las Sztuki.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek VII

W kwietniowym wydaniu „Nasłuchu pedagogicznego” spotykamy się Ewą Radanowicz – dyrektorką Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, innowatorką edukacji, autorką książki „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”, w której zostały przedstawione zarówno teoretyczne podstawy nowocześnie pojmowanej pedagogiki, jak i praktyczne wskazówki reformowania szkolnego środowiska społecznego.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek VI

W najnowszym odcinku „Nasłuchu pedagogicznego” dr hab. Piotr Krupiński, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, literaturoznawca, dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów, a także przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Szczecinie, mówi o kanonie literatury pięknej – zarówno z punktu widzenia edukacji szkolnej oraz akademickiej, jak i prywatnych wyborów czytelniczych.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek V

W kolejnym odcinku „Nasłuchu pedagogicznego” rozmawiamy o zmianach klimatycznych oraz o tym, co młodzi i szkoła mogą zrobić dla klimatu.  Naszą gościnią jest Anna Skierska – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na profilu matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz laureatka I miejsca w konkursie Naukowym Explory za projekt naukowy „Zmodyfikowane nanokrystaliczne ogniwo słoneczne”.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek IV

Bohaterem kolejnego odcinka „Nasłuchu pedagogicznego” jest Artur Daniel Liskowacki – prozaik, poeta, eseista, krytyk teatralny, a także wieloletni dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. Pretekstem do rozmowy były dwa jubileusze: 65 urodziny Artura Daniela Liskowackiego oraz 20 rocznica wydania powieści „Eine kleine”, książki wysoko ocenianej w dorobku szczecińskiego pisarza.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek III

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu „Nasłuch pedagogiczny”, w którym o roli teatru w edukacji opowiada Maria Dąbrowska – aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Podsumowanie XXVI Wojewódzkiego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego

23 kwietnia 2021 roku odbyło się XXVI Wojewódzkie Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne, na którym przedstawiono 6 referatów. Poniżej prezentujemy wyniki obrad Komisji konkursowej.

XIII Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”

Zachęcamy Państwa do zapoznania uczniów z regulaminem Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz” – organizowanego przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum...

LXI Międzyszkolne Zawody Matematyczne

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego do udziału w LXI Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

XXVI Wojewódzki Konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki

Po raz kolejny Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy współudziale Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii – Oddział w Szczecinie, organizuje wojewódzki konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na referat z zakresu astronomii i astronautyki.

LXIII Międzyszkolny Turniej Fizyczny

Jak co roku zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego do udziału w Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym, organizowanym przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Kalendarz

ZCDN