ZCDN ZCDN

ZCDN

Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej
Zmiany w egzaminach 2021
Strona główna

Krzysztof Kamil Baczyński patronem roku 2021

22 stycznia 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z okazji tego jubileuszu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 rokiem poety pokolenia Kolumbów. W ramach obchodów zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami dla nauczycieli, przygotowanymi specjalnie z tej okazji przez nauczycielki VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie.

Zmiana organizacji pracy ZCDN-u w czasie pandemii

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz potrzebą minimalizowania ryzyka zarażeniem koronawirusem Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w tym Biblioteka Pedagogiczna oraz Oddziały Zamiejscowe, do 31 stycznia 2021 roku pozostanie zamknięte dla interesantów oraz czytelników. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wszyscy pracownicy ZCDN-u są dostępni pod swoimi adresami poczty elektronicznej.

Konferencja „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”

Zapraszamy Państwa 2 lutego, w godzinach 15.00–17.30, do udziału w konferencji online „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”, podczas której specjaliści zajmujący się pedagogiką międzykulturową podzielą się swoim doświadczeniem.

Edukacja hybrydowa – konieczność czy przyszłość szkolnej rzeczywistości?

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 3/2021, który będzie zatytułowany EDUKACJA HYBRYDOWA. Zachęcamy do zaprezentowania i omówienia na naszych łamach Państwa doświadczeń związanych z różnymi formami nauczania zdalnego i mieszanego, tym koncepcji metodyczno-dydaktycznych, z włączeniem praktycznych przykładów zastosowania nauczania hybrydowego (blended learning) na wszystkich etapach edukacji.

Szkolenia dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych dotyczących zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021, zgodnych z dodatkowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Co się zmienia w edukacji? Sięgnij po najnowszy numer „Refleksji”!

Tym razem – wciąż pozostając na fali społecznej dyskusji wokół edukacji w czasach pandemii COVID-19 – piszemy przede wszystkim o różnych formach innowacji pedagogicznych. W sensie szerokim są to wszelkie działania nowatorskie, w tym wypadku związane z ewolucją nauk pedagogicznych i ich związkami z innymi dziedzinami wiedzy. W sensie węższym natomiast są to niestandardowe rozwiązania metodyczno-dydaktyczne, tak zwane dobre praktyki, którymi dzielą się z Państwem na naszych łamach Autorki i Autorzy.

Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Konferencja „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”

Zapraszamy Państwa 2 lutego, w godzinach 15.00–17.30, do udziału w konferencji online „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”, podczas której specjaliści zajmujący się pedagogiką międzykulturową podzielą się swoim doświadczeniem.

Szkolenia dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych dotyczących zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021, zgodnych z dodatkowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Matura 2021 – historia i wiedza o społeczeństwie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych dotyczących zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminów maturalnych z historii (21 stycznia) i wiedzy o społeczeństwie (25 stycznia) w roku 2021. Zajęcia zdalnie poprowadzi Anna Kowalczyk, nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 planuje uruchomienie w trybie zdalnym kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Matura 2021 – matematyka

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Matematyka – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021”, które odbędzie się 21 stycznia, w godzinach 13.30–16.45. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Misiak, nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych.

Ferie z ZCDN-em

Mimo że – z uwagi na stan pandemii – nie możemy się z Państwem spotkać w naszej placówce, tradycyjnie, jak co roku, serdecznie zachęcamy do udziału w cyklu szkoleń przygotowanych specjalnie dla tych nauczycieli, którzy chcą aktywnie spędzić ferie.

Konferencja „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”

Zapraszamy Państwa 2 lutego, w godzinach 15.00–17.30, do udziału w konferencji online „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”, podczas której specjaliści zajmujący się pedagogiką międzykulturową podzielą się swoim doświadczeniem.

Szkolenia dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych dotyczących zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021, zgodnych z dodatkowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Matura 2021 – historia i wiedza o społeczeństwie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych dotyczących zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminów maturalnych z historii (21 stycznia) i wiedzy o społeczeństwie (25 stycznia) w roku 2021. Zajęcia zdalnie poprowadzi Anna Kowalczyk, nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 planuje uruchomienie w trybie zdalnym kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Matura 2021 – matematyka

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Matematyka – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021”, które odbędzie się 21 stycznia, w godzinach 13.30–16.45. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Misiak, nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych.

Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne dwudniowe szkolenie e-learningowe „Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej”, które odbędzie się 16 i 17 grudnia (grupa I) oraz 17 i 18 grudnia (grupa II). Podczas zajęć uczestnicy poznają metody i techniki biologii molekularnej oraz metodę laboratoryjną. Forma realizowana jest we współpracy z Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja: Poza schematami w uczeniu i w szkolnych relacjach. Design thinking i ocenianie zachowania w edukacji zdalnej

Zapraszamy do udziału w konferencji online „Poza schematami w uczeniu i w szkolnych relacjach. Design thinking i ocenianie zachowania w edukacji zdalnej”, współorganizowanej z Fundacją Szkoła z Klasą, która odbędzie się 10 grudnia, w godzinach 16.00–19.00.

Konferencja: Wykorzystanie filmu w działaniach wychowawczych szkoły

Zapraszamy do udziału w konferencji online „Wykorzystanie filmu w działaniach wychowawczych szkoły”, która odbędzie się 9 grudnia, w godzinach 15.30–17.45. Wydarzenie jest współorganizowane z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Na program konferencji złożą się: wykład o bezpłatnych, cyfrowych repozytoriach i zasobach edukacyjnych Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz warsztaty dla osób pracujących zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Konferencja: III generacja praw człowieka. Prawo do zdrowego środowiska naturalnego

Zapraszamy do udziału w konferencji online „III generacja praw człowieka. Prawo do zdrowego środowiska naturalnego”, współorganizowanej z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym, która odbędzie się 14 grudnia, w godzinach 15.00–17.15.

Storytelling. Opowiedz swoją historię

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Storytelling. Opowiedz swoją historię”, które odbędzie się 3 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach online, które mają na celu wsparcie nauczycieli i dyrektorów w zakresie projektowania, przygotowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć dydaktycznych z uczniami.

JĘZYK POLSKI

Klaudia Szostak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)

e-mail: kszostak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)

e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

JĘZYKI OBCE

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych

e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego

e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA USTAWICZNA KADRY KIEROWNICZEJ

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)

e-mail: jcymerman@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Wierzba
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)

e-mail: bwierzba@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

 

WYCHOWANIE/PEDAGODZY SZKOLNI

Renata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRZYRODNICZA

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

BIOLOGIA I PROMOCJA ZDROWIA

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia

e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki

e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ, BIBLIOTEKA CYFROWA

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Regina Czekała
nauczycielka bibliotekarka
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej

tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

HISTORIA

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego

e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Brzostek
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
e-mail: bbrzostek@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

DORADZTWO ZAWODOWE

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego

e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

MATEMATYKA

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły podstawowe)

e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

TECHNIKA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i  edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl 
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Pełną listę dostępnych materiałów znajdą Państwo w zakładce „Materiały dla nauczycieli.

Ostatnio dodane:

Krzysztof Kamil Baczyński patronem roku 2021

22 stycznia 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z okazji tego jubileuszu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 rokiem poety pokolenia Kolumbów. W ramach obchodów zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami dla nauczycieli, przygotowanymi specjalnie z tej okazji przez nauczycielki VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie.

Storytelling – w świecie zaprojektowanych opowieści

Opracowanie – Anna Kondracka-Zielińska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)

Edukacja hybrydowa – konieczność czy przyszłość szkolnej rzeczywistości?

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 3/2021, który będzie zatytułowany EDUKACJA HYBRYDOWA. Zachęcamy do zaprezentowania i omówienia na naszych łamach Państwa doświadczeń związanych z różnymi formami nauczania zdalnego i mieszanego, tym koncepcji metodyczno-dydaktycznych, z włączeniem praktycznych przykładów zastosowania nauczania hybrydowego (blended learning) na wszystkich etapach edukacji.

Co się zmienia w edukacji? Sięgnij po najnowszy numer „Refleksji”!

Tym razem – wciąż pozostając na fali społecznej dyskusji wokół edukacji w czasach pandemii COVID-19 – piszemy przede wszystkim o różnych formach innowacji pedagogicznych. W sensie szerokim są to wszelkie działania nowatorskie, w tym wypadku związane z ewolucją nauk pedagogicznych i ich związkami z innymi dziedzinami wiedzy. W sensie węższym natomiast są to niestandardowe rozwiązania metodyczno-dydaktyczne, tak zwane dobre praktyki, którymi dzielą się z Państwem na naszych łamach Autorki i Autorzy.

Nurty wychowania – napisz artykuł do nowego numeru „Refleksji”!

Kolejny planowany numer Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” będzie zatytułowany NURTY WYCHOWANIA. Redakcja zachęca nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do zaprezentowania na łamach czasopisma wartościowych koncepcji wychowawczych – zarówno tych tradycyjnych, wielokrotnie sprawdzonych w praktyce, jak i dopiero poznanych, które Państwa zaciekawiły, zaintrygowały lub zainspirowały do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań w obszarze wychowania.

Stan wyjątkowy w „Refleksjach”!

Jak przezwyciężać wszelkie sytuacje kryzysowe w szkole? O tym, odwołując się do codziennych problemów oświaty, piszą Autorki i Autorzy najnowszego wydania Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”, które tym razem nosi tytuł „Stan wyjątkowy”. Zachęcamy do lektury! Bezpłatne egzemplarze czekają na Państwa przy wejściu do Biblioteki Pedagogicznej.

Innowacje pedagogiczne – teoria i praktyka

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 1/2021, który będzie zatytułowany INNOWACJE PEDAGOGICZNE. Jesteśmy przekonani, że Państwa bogate doświadczenie umożliwia zaprezentowanie i omówienie na naszych łamach wielu wartościowych pomysłów na realizowanie dydaktyki na wszystkich etapach edukacji: począwszy od przedszkola aż do kształcenia osób dorosłych. Tego rodzaju wiedza i kompetencje są potrzebne wszystkim nauczycielom – i tym, którzy zaczynają pracę w oświacie, i tym, którzy mają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.

Dlaczego potrzebujemy nowej kultury szkoły?

W pierwszym dniu nowego roku szkolnego 2020/2021 zachęcamy Państwa do lektury numeru Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zatytułowanego NOWA KULTURA SZKOŁY. Tym razem zajmujemy się następstwami poważnych zjawisk społecznych – takich jak rozwój technologii cyfrowych, zmiana statusu zawodu nauczycielskiego czy ostatnio pandemia wirusa COVID-19 – które bezpośrednio wpływają na oświatę i zmieniają postrzeganie roli oraz funkcji szkoły zarówno z punktu widzenia globalnego, jak i lokalnego.

Kalendarz

ZCDN