ZCDN

Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”. Forma doskonalenia stanowi realizację oferty złożonej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w postępowaniu na organizację szkoleń dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Opublikowano: 2016-09-28

Elementy programowania w edukacji wczesnoszkolnej

Zachęcamy Państwa do rejestracji na bezpłatne szkolenie „Elementy programowania w edukacji wczesnoszkolnej”. Forma doskonalenia stanowi realizację oferty złożonej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w postępowaniu na organizację szkoleń dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Opublikowano: 2016-09-27

Warsztaty: Opiekun aktywnego samorządu uczniowskiego

Współczesna, demokratyczna i samorządna szkoła to miejsce sprzyjające kształceniu i rozwijaniu wielu kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów. Jedną z pozalekcyjnych form, która urzeczywistnia cele edukacyjne, jest współuczestniczenie w podejmowaniu i realizowaniu decyzji i działań ważnych dla społeczności szkolnej.
Opublikowano: 2016-09-22

VIII edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka”

Polecamy Państwa uwadze program edukacyjny, skierowany do uczniów I klas szkół podstawowych, którego tematyka obejmuje szeroko pojęte bezpieczeństwo najmłodszych. Patronem Honorowym „Akademii Bezpiecznego Puchatka” jest Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.
Opublikowano: 2016-09-22

Wypracowanie maturalne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – rozprawka, analiza porównawcza

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie rozwijające umiejętności pisania wypracowania maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Podczas zajęć omówione zostaną: struktura egzaminu z polskiego, rodzaje tekstów do analizy porównawczej i wypowiedzi argumentacyjnej, zasady pracy z tekstem teoretycznym oraz oceniania.
Opublikowano: 2016-09-19

Zachęcamy do współtworzenia zbiorów Biblioteki Pedagogicznej

Szanowni Państwo, w trosce o usprawnienie procesu dydaktycznego Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej uruchomiła formularz, dzięki któremu czytelnicy będą mieli możliwość współdecydowania o zakupie nowych pozycji do zbiorów bibliotecznych.
Opublikowano: 2016-08-31

Aktualności

Podsumowanie projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”

Konferencja podsumowująca projekt pod hasłem „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” odbyła się 15–16 września tego roku na Zamku w Pęzinie. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”. Forma doskonalenia stanowi realizację oferty złożonej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w postępowaniu na organizację szkoleń dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Elementy programowania w edukacji wczesnoszkolnej

Zachęcamy Państwa do rejestracji na bezpłatne szkolenie „Elementy programowania w edukacji wczesnoszkolnej”. Forma doskonalenia stanowi realizację oferty złożonej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w postępowaniu na organizację szkoleń dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Warsztaty: Opiekun aktywnego samorządu uczniowskiego

Współczesna, demokratyczna i samorządna szkoła to miejsce sprzyjające kształceniu i rozwijaniu wielu kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów. Jedną z pozalekcyjnych form, która urzeczywistnia cele edukacyjne, jest współuczestniczenie w podejmowaniu i realizowaniu decyzji i działań ważnych dla społeczności szkolnej.

VIII edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka”

Polecamy Państwa uwadze program edukacyjny, skierowany do uczniów I klas szkół podstawowych, którego tematyka obejmuje szeroko pojęte bezpieczeństwo najmłodszych. Patronem Honorowym „Akademii Bezpiecznego Puchatka” jest Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

Wypracowanie maturalne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – rozprawka, analiza porównawcza

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie rozwijające umiejętności pisania wypracowania maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Podczas zajęć omówione zostaną: struktura egzaminu z polskiego, rodzaje tekstów do analizy porównawczej i wypowiedzi argumentacyjnej, zasady pracy z tekstem teoretycznym oraz oceniania.

Nowy rok szkolny

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2016/2017, życzymy Państwu wielu sukcesów ­­– zarówno w pracy z uczniami, jak i w życiu osobistym. Ufamy, że każdą napotkaną trudność będą Państwo w stanie przekuć w impuls do dalszego działania.   …

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? – metoda konstruktywnej konfrontacji

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i pedagogów ze wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na bezpłatne, dwudniowe warsztaty realizowane w ramach projektu edukacyjnego („grantu”) Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? – metoda konstruktywnej konfrontacji”.

Budowanie i wdrażanie strategii zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i pedagogów ze wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na bezpłatne, dwudniowe szkolenie realizowane w ramach projektu edukacyjnego („grantu”) Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty „Budowanie i wdrażanie strategii zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole – współpraca nauczycieli w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych”.

więcej aktualności

Kalendarium