ZCDN ZCDN

ZCDN

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek V
Liczymy się z matematyką
Strona główna

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek V

W kolejnym odcinku „Nasłuchu pedagogicznego” rozmawiamy o zmianach klimatycznych oraz o tym, co młodzi i szkoła mogą zrobić dla klimatu.  Naszą gościnią jest Anna Skierska – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na profilu matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz laureatka I miejsca w konkursie Naukowym Explory za projekt naukowy „Zmodyfikowane nanokrystaliczne ogniwo słoneczne”.

Obsługa interesantów w czasie pandemii

Zgodnie z regulaminem funkcjonowania Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w związku z wystąpieniem stanu pandemii zmienione zostały zasady obsługi interesantów w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z nowymi wytycznymi.

Zostań Ambasadorem/Ambasadorką Wielokulturowości Województwa Zachodniopomorskiego!

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie „Ambasador Wielokulturowości”.

Jak uzyskać certyfikat Szkoły/Przedszkola Promujących Zdrowie?

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Uzyskanie certyfikatu – Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie (autoewaluacja)”, które odbędzie się 27 lutego, w godzinach 10.00–13.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia.

In memoriam. Wspomnienie o Mirosławie Krężlu (1958–2020)

Pogrążeni w żalu i smutku 9 listopada 2020 roku pożegnaliśmy naszego przyjaciela, kolegę i współpracownika, Mirosława Krężla. Mirek był zaangażowany w pracę pedagogiczną przez 37 lat, a od 29 lat był związany z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, gdzie pełnił obowiązki nauczyciela konsultanta ds. diagnozy pedagogicznej, ewaluacji i profilaktyki. Od roku szkolnego 2017/2018 był również wicedyrektorem ds. doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej. Jako konsultant prowadził konferencje, szkolenia, warsztaty metodyczne i problemowe, szkolenia rad pedagogicznych, konsultacje zbiorowe i indywidualne dla nauczycieli i dyrektorów, dotyczące między innymi diagnozy i ewaluacji, wychowania do wartości oraz rozpoznawania problemów dzieci i młodzieży – specjalizował się w profilaktyce agresji i przemocy oraz przeciwdziałaniu zachowaniom suicydalnym.

Konferencja „Człowiek a dynamiczne zmiany na rynku pracy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Człowiek a dynamiczne zmiany na rynku pracy”, która odbędzie się online 4 marca, w godz. w godz. 12.00–14.30.

Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Jak uzyskać certyfikat Szkoły/Przedszkola Promujących Zdrowie?

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Uzyskanie certyfikatu – Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie (autoewaluacja)”, które odbędzie się 27 lutego, w godzinach 10.00–13.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia.

Konferencja „Człowiek a dynamiczne zmiany na rynku pracy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Człowiek a dynamiczne zmiany na rynku pracy”, która odbędzie się online 4 marca, w godz. w godz. 12.00–14.30.

Dyrektor jako pracodawca – procedura oceny pracy nauczyciela i pracownika samorządowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Dyrektor jako pracodawca – procedura oceny pracy nauczyciela i pracownika samorządowego”, które odbędzie się 16 marca, w godzinach 12.30–15.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Wierzba – nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej szkół podstawowych.

Konferencja online „Uczniowie niepolskojęzyczni w polskiej szkole”

Zapraszamy Państwa 24 lutego, w godzinach 15.00–17.30, do udziału w konferencji online „Uczniowie niepolskojęzyczni w polskiej szkole”, podczas której specjaliści od nauczania dzieci niepolskojęzycznych przybliżą zarówno pomysły na lekcje, jak i aspekty psychologiczne oraz prawne obecności dzieci cudzoziemskich w klasie.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu „Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa”, które odbędzie się 24 lutego, w godzinach 16.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Waldemar Zaborski, nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 planuje uruchomienie w trybie zdalnym kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Jak uzyskać certyfikat Szkoły/Przedszkola Promujących Zdrowie?

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Uzyskanie certyfikatu – Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie (autoewaluacja)”, które odbędzie się 27 lutego, w godzinach 10.00–13.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia.

Konferencja „Człowiek a dynamiczne zmiany na rynku pracy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Człowiek a dynamiczne zmiany na rynku pracy”, która odbędzie się online 4 marca, w godz. w godz. 12.00–14.30.

Dyrektor jako pracodawca – procedura oceny pracy nauczyciela i pracownika samorządowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Dyrektor jako pracodawca – procedura oceny pracy nauczyciela i pracownika samorządowego”, które odbędzie się 16 marca, w godzinach 12.30–15.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Wierzba – nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej szkół podstawowych.

Konferencja online „Uczniowie niepolskojęzyczni w polskiej szkole”

Zapraszamy Państwa 24 lutego, w godzinach 15.00–17.30, do udziału w konferencji online „Uczniowie niepolskojęzyczni w polskiej szkole”, podczas której specjaliści od nauczania dzieci niepolskojęzycznych przybliżą zarówno pomysły na lekcje, jak i aspekty psychologiczne oraz prawne obecności dzieci cudzoziemskich w klasie.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu „Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa”, które odbędzie się 24 lutego, w godzinach 16.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Waldemar Zaborski, nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 planuje uruchomienie w trybie zdalnym kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Konferencja „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”

Zapraszamy Państwa 2 lutego, w godzinach 15.00–17.30, do udziału w konferencji online „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”, podczas której specjaliści zajmujący się pedagogiką międzykulturową podzielą się swoim doświadczeniem.

Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie”, które odbędzie się 23 lutego, w godzinach 15.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Małgorzata Majewska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia.

Szkolenia dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych dotyczących zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021, zgodnych z dodatkowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Matura 2021 – historia i wiedza o społeczeństwie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych dotyczących zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminów maturalnych z historii (21 stycznia) i wiedzy o społeczeństwie (25 stycznia) w roku 2021. Zajęcia zdalnie poprowadzi Anna Kowalczyk, nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach online, które mają na celu wsparcie nauczycieli i dyrektorów w zakresie projektowania, przygotowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć dydaktycznych z uczniami.

JĘZYK POLSKI

Klaudia Szostak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 62
e-mail: kszostak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)
tel. 91 435 06 62
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

JĘZYKI OBCE

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
tel. 91 435 06 60
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
tel. 91 435 06 61
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
tel. 91 435 06 61
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA USTAWICZNA KADRY KIEROWNICZEJ

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
tel. 91 435 06 40
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 40
e-mail: jcymerman@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Wierzba
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 48
e-mail: bwierzba@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

 

WYCHOWANIE/PEDAGODZY SZKOLNI

Renata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania
tel. 91 435 06 65
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRZYRODNICZA

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
tel. 91 435 06 56
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

BIOLOGIA I PROMOCJA ZDROWIA

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
tel. 91 435 06 54
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki
tel. 91 435 06 51
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ, BIBLIOTEKA CYFROWA

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Regina Czekała
nauczycielka bibliotekarka
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej

tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

HISTORIA

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
tel. 91 435 06 63
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
tel. 91 435 06 29
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Brzostek
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
tel. 91 435 06 29
e-mail: bbrzostek@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

DORADZTWO ZAWODOWE

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego
tel. 91 435 06 60
e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
tel. 91 435 06 48
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

MATEMATYKA

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 58
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły ponadpodstawowe)
tel. 91 435 06 63
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

TECHNIKA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i  edukacji dla bezpieczeństwa
tel. 91 435 06 57
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego
tel. 91 435 06 58
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl 
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA I EWALUACJA

Julia Karapuda
nauczycielka konsultantka ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji
tel. 91 435 06 55
e-mail: jkarapuda@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Pełną listę dostępnych materiałów znajdą Państwo w zakładce „Materiały dla nauczycieli.

Ostatnio dodane:

Materiały uzupełniające dla uczestników konferencji „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej” z dnia 2 lutego...

Lektury do edukacji międzykulturowej dla dzieci - opracowanie: dr hab. Przemysław Grzybowski, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Inni, Obcy, ale Swoi -...

Wirtualny pokój zagadek: formularze Google i Microsoft

Opracowanie: Joanna Hamiti, Pani InformaTiK

Krzysztof Kamil Baczyński patronem roku 2021

22 stycznia 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z okazji tego jubileuszu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 rokiem poety pokolenia Kolumbów. W ramach obchodów zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami dla nauczycieli, przygotowanymi specjalnie z tej okazji przez nauczycielki VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie.

Edukacja hybrydowa – konieczność czy przyszłość szkolnej rzeczywistości?

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 3/2021, który będzie zatytułowany EDUKACJA HYBRYDOWA. Zachęcamy do zaprezentowania i omówienia na naszych łamach Państwa doświadczeń związanych z różnymi formami nauczania zdalnego i mieszanego, tym koncepcji metodyczno-dydaktycznych, z włączeniem praktycznych przykładów zastosowania nauczania hybrydowego (blended learning) na wszystkich etapach edukacji.

Co się zmienia w edukacji? Sięgnij po najnowszy numer „Refleksji”!

Tym razem – wciąż pozostając na fali społecznej dyskusji wokół edukacji w czasach pandemii COVID-19 – piszemy przede wszystkim o różnych formach innowacji pedagogicznych. W sensie szerokim są to wszelkie działania nowatorskie, w tym wypadku związane z ewolucją nauk pedagogicznych i ich związkami z innymi dziedzinami wiedzy. W sensie węższym natomiast są to niestandardowe rozwiązania metodyczno-dydaktyczne, tak zwane dobre praktyki, którymi dzielą się z Państwem na naszych łamach Autorki i Autorzy.

Nurty wychowania – napisz artykuł do nowego numeru „Refleksji”!

Kolejny planowany numer Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” będzie zatytułowany NURTY WYCHOWANIA. Redakcja zachęca nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do zaprezentowania na łamach czasopisma wartościowych koncepcji wychowawczych – zarówno tych tradycyjnych, wielokrotnie sprawdzonych w praktyce, jak i dopiero poznanych, które Państwa zaciekawiły, zaintrygowały lub zainspirowały do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań w obszarze wychowania.

Stan wyjątkowy w „Refleksjach”!

Jak przezwyciężać wszelkie sytuacje kryzysowe w szkole? O tym, odwołując się do codziennych problemów oświaty, piszą Autorki i Autorzy najnowszego wydania Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”, które tym razem nosi tytuł „Stan wyjątkowy”. Zachęcamy do lektury! Bezpłatne egzemplarze czekają na Państwa przy wejściu do Biblioteki Pedagogicznej.

Innowacje pedagogiczne – teoria i praktyka

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 1/2021, który będzie zatytułowany INNOWACJE PEDAGOGICZNE. Jesteśmy przekonani, że Państwa bogate doświadczenie umożliwia zaprezentowanie i omówienie na naszych łamach wielu wartościowych pomysłów na realizowanie dydaktyki na wszystkich etapach edukacji: począwszy od przedszkola aż do kształcenia osób dorosłych. Tego rodzaju wiedza i kompetencje są potrzebne wszystkim nauczycielom – i tym, którzy zaczynają pracę w oświacie, i tym, którzy mają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.

Dlaczego potrzebujemy nowej kultury szkoły?

W pierwszym dniu nowego roku szkolnego 2020/2021 zachęcamy Państwa do lektury numeru Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zatytułowanego NOWA KULTURA SZKOŁY. Tym razem zajmujemy się następstwami poważnych zjawisk społecznych – takich jak rozwój technologii cyfrowych, zmiana statusu zawodu nauczycielskiego czy ostatnio pandemia wirusa COVID-19 – które bezpośrednio wpływają na oświatę i zmieniają postrzeganie roli oraz funkcji szkoły zarówno z punktu widzenia globalnego, jak i lokalnego.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek V

W kolejnym odcinku „Nasłuchu pedagogicznego” rozmawiamy o zmianach klimatycznych oraz o tym, co młodzi i szkoła mogą zrobić dla klimatu.  Naszą gościnią jest Anna Skierska – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na profilu matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz laureatka I miejsca w konkursie Naukowym Explory za projekt naukowy „Zmodyfikowane nanokrystaliczne ogniwo słoneczne”.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek IV

Bohaterem kolejnego odcinka „Nasłuchu pedagogicznego” jest Artur Daniel Liskowacki – prozaik, poeta, eseista, krytyk teatralny, a także wieloletni dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. Pretekstem do rozmowy były dwa jubileusze: 65 urodziny Artura Daniela Liskowackiego oraz 20 rocznica wydania powieści „Eine kleine”, książki wysoko ocenianej w dorobku szczecińskiego pisarza.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek III

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu „Nasłuch pedagogiczny”, w którym o roli teatru w edukacji opowiada Maria Dąbrowska – aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek II

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu „Nasłuch pedagogiczny”, w którym o źródłach „zasileń” w pracy nauczyciela opowiada Paweł Kołodziński – nauczyciel filozofii, wieloletni konsultant i doradca metodyczny, autor podręcznika do etyki.

„Nasłuch pedagogiczny” – cykl podcastów

W Dniu Edukacji Narodowej mamy dla Państwa wyjątkowy prezent – premierę pierwszego odcinka cyklu podcastów pod tytułem „Nasłuch pedagogiczny”. Dziś naszym gościem jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci zachodniopomorskiej oświaty – Paweł Bartnik: historyk, kurator oświaty, radny i zastępca prezydenta Szczecina. Inspiracją do rozmowy o nauczaniu historii, nie tylko naszego regionu, jest książka „70 lat polskiego Szczecina: kalendarium wydarzeń 1945–2015” pod redakcją Pawła Bartnika, Jana Macholaka i Piotra Chrobaka.

Kalendarz

ZCDN