ZCDN ZCDN

ZCDN

Zmiana organizacji pracy ZCDN-u w okresie pandemii

Uprzejmie informujemy, że w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w tym Biblioteka Pedagogiczna oraz Oddziały Zamiejscowe, do 4 grudnia 2020 roku pozostanie zamknięte dla interesantów. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że szkolenia są realizowane w trybie zdalnym, a wszyscy pracownicy ZCDN-u są dostępni pod swoimi adresami poczty elektronicznej.

Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki”, które odbędzie się 28 listopada, w godzinach 10.00–13.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Zdzisław Nowak – nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Systemy Informacji Geograficznej

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu e-learningowym „Systemy Informacji Geograficznej (GIS)”, które odbędzie się 30 listopada i 1 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą Marta Piechal-Witkowska i Marcin Nejman – specjaliści z HERE Technologies.

Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego”, które odbędzie się 1 grudnia, w godzinach 16.00–19.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Agnieszka Beyer-Michoń – nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania fizycznego rozpoczynających pracę w zawodzie oraz podnoszących kwalifikacje na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Storytelling. Opowiedz swoją historię

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Storytelling. Opowiedz swoją historię”, które odbędzie się 3 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Zadania i obowiązki dyrektora szkoły a ocena pracy dyrektora

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Zadania i obowiązki dyrektora szkoły a ocena pracy dyrektora”, które odbędzie się 8 grudnia, w godzinach 13.00–16.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Wierzba – nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej.

Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki”, które odbędzie się 28 listopada, w godzinach 10.00–13.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Zdzisław Nowak – nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Systemy Informacji Geograficznej

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu e-learningowym „Systemy Informacji Geograficznej (GIS)”, które odbędzie się 30 listopada i 1 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą Marta Piechal-Witkowska i Marcin Nejman – specjaliści z HERE Technologies.

Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego”, które odbędzie się 1 grudnia, w godzinach 16.00–19.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Agnieszka Beyer-Michoń – nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania fizycznego rozpoczynających pracę w zawodzie oraz podnoszących kwalifikacje na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Storytelling. Opowiedz swoją historię

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Storytelling. Opowiedz swoją historię”, które odbędzie się 3 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Zadania i obowiązki dyrektora szkoły a ocena pracy dyrektora

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Zadania i obowiązki dyrektora szkoły a ocena pracy dyrektora”, które odbędzie się 8 grudnia, w godzinach 13.00–16.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Wierzba – nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej.

Normalizacja w szkole – seminarium dla nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych do udziału w seminarium „Normalizacja w szkole”, które odbędzie się w trybie zdalnym 7 grudnia, w godzinach 15.30–17.00. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić edukację normalizacyjną opisaną w podstawach programowych oraz jak przygotować kadrę do realizacji efektów kształcenia związanych z normalizacją.

Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki”, które odbędzie się 28 listopada, w godzinach 10.00–13.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Zdzisław Nowak – nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Systemy Informacji Geograficznej

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu e-learningowym „Systemy Informacji Geograficznej (GIS)”, które odbędzie się 30 listopada i 1 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą Marta Piechal-Witkowska i Marcin Nejman – specjaliści z HERE Technologies.

Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego”, które odbędzie się 1 grudnia, w godzinach 16.00–19.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Agnieszka Beyer-Michoń – nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania fizycznego rozpoczynających pracę w zawodzie oraz podnoszących kwalifikacje na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Storytelling. Opowiedz swoją historię

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Storytelling. Opowiedz swoją historię”, które odbędzie się 3 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Zadania i obowiązki dyrektora szkoły a ocena pracy dyrektora

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Zadania i obowiązki dyrektora szkoły a ocena pracy dyrektora”, które odbędzie się 8 grudnia, w godzinach 13.00–16.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Wierzba – nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej.

Normalizacja w szkole – seminarium dla nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych do udziału w seminarium „Normalizacja w szkole”, które odbędzie się w trybie zdalnym 7 grudnia, w godzinach 15.30–17.00. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić edukację normalizacyjną opisaną w podstawach programowych oraz jak przygotować kadrę do realizacji efektów kształcenia związanych z normalizacją.

Wypowiedź argumentacyjna – wnioski ze sprawdzania rozprawek maturalnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Wypowiedź argumentacyjna – wnioski ze sprawdzania rozprawek maturalnych”, które odbędzie się 10 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego.

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego”, które odbędzie się 7 grudnia, w godzinach 15.00–17.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Pełech – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych.

Ocenianie zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Ocena zachowania na świadectwie szkolnym jako informacja dla rodziców i ucznia”, które odbędzie się 14 grudnia. Zajęcia zdalnie poprowadzi Julia Karapuda – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Nowa kultura szkoły oraz wzbogacanie procesów edukacyjnych o narzędzia i zasoby cyfrowe

Społeczeństwo późnej nowoczesności znajduje się w okresie przejściowym. Obserwujemy ważne zmiany – w tym formowanie nowej kultury szkoły. Jaka ona będzie? Czy porzuci stare teorie na rzecz nowatorskich rozwiązań dydaktycznych? Zachęcamy do wspólnych poszukiwań odpowiedzi na te i inne pytania podczas konferencji online „Nowa kultura szkoły oraz wzbogacanie procesów edukacyjnych o narzędzia i zasoby cyfrowe”, która odbędzie się 27 listopada, w godzinach 14.00–16.30.
JĘZYK POLSKI

Klaudia Szostak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)

e-mail: kszostak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)

e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

JĘZYKI OBCE

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych

e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego

e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA USTAWICZNA KADRY KIEROWNICZEJ

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)

e-mail: jcymerman@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Wierzba
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)

e-mail: bwierzba@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

 

WYCHOWANIE/PEDAGODZY SZKOLNI

Renata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRZYRODNICZA

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

BIOLOGIA I PROMOCJA ZDROWIA

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia

e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki

e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ, BIBLIOTEKA CYFROWA

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

HISTORIA

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA OBYWATELSKA

Janusz Korzeniowski
nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
e-mail: jkorzeniowski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego

e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Brzostek
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
e-mail: bbrzostek@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

DORADZTWO ZAWODOWE

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego

e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

MATEMATYKA

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły podstawowe)

e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

TECHNIKA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i  edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl 
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Pełną listę dostępnych materiałów znajdą Państwo w zakładce „Materiały dla nauczycieli.

Ostatnio dodane:

Teorie wychowania – napisz artykuł do nowego numeru „Refleksji”!

Kolejny planowany numer Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” będzie zatytułowany TEORIE WYCHOWANIA. Redakcja zachęca nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do zaprezentowania na łamach czasopisma wartościowych koncepcji wychowawczych – zarówno tych tradycyjnych, wielokrotnie sprawdzonych w praktyce, jak i dopiero poznanych, które Państwa zaciekawiły, zaintrygowały lub zainspirowały do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań w obszarze wychowania.

Stan wyjątkowy w „Refleksjach”!

Jak przezwyciężać wszelkie sytuacje kryzysowe w szkole? O tym, odwołując się do codziennych problemów oświaty, piszą Autorki i Autorzy najnowszego wydania Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”, które tym razem nosi tytuł „Stan wyjątkowy”. Zachęcamy do lektury!

Innowacje pedagogiczne – teoria i praktyka

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 1/2021, który będzie zatytułowany INNOWACJE PEDAGOGICZNE. Jesteśmy przekonani, że Państwa bogate doświadczenie umożliwia zaprezentowanie i omówienie na naszych łamach wielu wartościowych pomysłów na realizowanie dydaktyki na wszystkich etapach edukacji: począwszy od przedszkola aż do kształcenia osób dorosłych. Tego rodzaju wiedza i kompetencje są potrzebne wszystkim nauczycielom – i tym, którzy zaczynają pracę w oświacie, i tym, którzy mają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.

Dlaczego potrzebujemy nowej kultury szkoły?

W pierwszym dniu nowego roku szkolnego 2020/2021 zachęcamy Państwa do lektury numeru Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zatytułowanego NOWA KULTURA SZKOŁY. Tym razem zajmujemy się następstwami poważnych zjawisk społecznych – takich jak rozwój technologii cyfrowych, zmiana statusu zawodu nauczycielskiego czy ostatnio pandemia wirusa COVID-19 – które bezpośrednio wpływają na oświatę i zmieniają postrzeganie roli oraz funkcji szkoły zarówno z punktu widzenia globalnego, jak i lokalnego.

W najnowszym numerze „Refleksji” piszemy o psychologii edukacji

Tematyka psychologiczna jest na stałe związana z pedagogiką jako dziedziną nauki oraz edukacją w wymiarze szkolnym. Dlatego tym razem proponujemy Czytelniczkom i Czytelnikom artykuły popularnonaukowe i publicystyczne, które omawiają różne aspekty dbania o dobrostan mentalny – zarówno po stronie nauczycieli, jak i uczniów.

Zapraszamy do współtworzenia „Refleksji”!

Szanowni Państwo, redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 6/2020, który będzie zatytułowany STAN WYJĄTKOWY. W tej „alarmującej” formule zawiera się potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na korelację pomiędzy przemianami społecznymi a rozwojem współczesnej edukacji na wszystkich etapach.

Kalendarz

ZCDN