ZCDN ZCDN

ZCDN

Pięknych, radosnych, rodzinnych świąt Wielkiejnocy!

Zdrowych, pogodnych świąt Wielkiejnocy, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością życzy Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wraz ze współpracownikami i współpracowniczkami
Opublikowano: 2019-04-18

Podstawa programowa nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na: rozumowanie naukowe, przeprowadzanie badań w praktyce szkolnej oraz zajęcia terenowe.
Opublikowano: 2019-04-12

Podstawa programowa nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozumowanie naukowe, czyli wykonywanie badań naukowych i analizowanie tekstów popularnonaukowych.
Opublikowano: 2019-04-10

Podstawa programowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 10.00–14.00. Podczas szkolenia dokonana zostanie dogłębna analiza zapisów nowej podstawy programowej i przedstawione zostaną metody osiągania celów i wymagań szczegółowych z naciskiem na eksperymenty i badawcze projekty edukacyjne.
Opublikowano: 2019-04-04

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji na kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych, który odbędzie się 11 maja, w godzinach 9.30–16.00. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące aspektów prawnych, bezpieczeństwa, wykorzystania wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz bazy szkolnego krajoznawstwa i turystyki. W aktualnym stanie prawnym kurs ma charakter doskonalący.
Opublikowano: 2019-04-03

Pięknych, radosnych, rodzinnych świąt Wielkiejnocy!

Zdrowych, pogodnych świąt Wielkiejnocy, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością życzy Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wraz ze współpracownikami i współpracowniczkami

Zmiana organizacji pracy Biblioteki Pedagogicznej

Uprzejmie informujemy, że w Wielką Sobotę – 20 kwietnia Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej będzie nieczynna. Za niedogodności przepraszamy.

Podstawa programowa nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na: rozumowanie naukowe, przeprowadzanie badań w praktyce szkolnej oraz zajęcia terenowe.

Podstawa programowa nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozumowanie naukowe, czyli wykonywanie badań naukowych i analizowanie tekstów popularnonaukowych.

Podstawa programowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 10.00–14.00. Podczas szkolenia dokonana zostanie dogłębna analiza zapisów nowej podstawy programowej i przedstawione zostaną metody osiągania celów i wymagań szczegółowych z naciskiem na eksperymenty i badawcze projekty edukacyjne.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji na kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych, który odbędzie się 11 maja, w godzinach 9.30–16.00. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące aspektów prawnych, bezpieczeństwa, wykorzystania wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz bazy szkolnego krajoznawstwa i turystyki. W aktualnym stanie prawnym kurs ma charakter doskonalący.

Podstawa programowa nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na: rozumowanie naukowe, przeprowadzanie badań w praktyce szkolnej oraz zajęcia terenowe.

Podstawa programowa nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozumowanie naukowe, czyli wykonywanie badań naukowych i analizowanie tekstów popularnonaukowych.

Podstawa programowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 10.00–14.00. Podczas szkolenia dokonana zostanie dogłębna analiza zapisów nowej podstawy programowej i przedstawione zostaną metody osiągania celów i wymagań szczegółowych z naciskiem na eksperymenty i badawcze projekty edukacyjne.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji na kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych, który odbędzie się 11 maja, w godzinach 9.30–16.00. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące aspektów prawnych, bezpieczeństwa, wykorzystania wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz bazy szkolnego krajoznawstwa i turystyki. W aktualnym stanie prawnym kurs ma charakter doskonalący.

Konferencja: Człowiek uwikłany w cywilizację

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Człowiek uwikłany w cywilizację, czyli co i po co produkuje się w kompleksie przemysłowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.”, która odbędzie się 12 kwietnia, w godzinach 9.00–12.00. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli chemii, biologii, przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszystkich innych zainteresowanych. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję się przekonać, jak efektywnie można przeprowadzić zajęcia z dużą grupą młodzieży dzięki cyfrowym umiejętnościom uczniów i nauczycieli opanowanym na wysokim poziomie.

Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela”, które odbędzie się 12 marca, w godz. 15.00–19.00, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach.

Podstawa programowa nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na: rozumowanie naukowe, przeprowadzanie badań w praktyce szkolnej oraz zajęcia terenowe.

Podstawa programowa nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozumowanie naukowe, czyli wykonywanie badań naukowych i analizowanie tekstów popularnonaukowych.

Podstawa programowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 10.00–14.00. Podczas szkolenia dokonana zostanie dogłębna analiza zapisów nowej podstawy programowej i przedstawione zostaną metody osiągania celów i wymagań szczegółowych z naciskiem na eksperymenty i badawcze projekty edukacyjne.

Zintegrowany System Kwalifikacji – seminarium informacyjne

Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli zawodu, doradców zawodowych oraz inne osoby pracujące z młodzieżą do udziału w seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego”, które odbędzie się 12 marca, w godzinach 9.00–15.00.

Konferencja dla polonistów

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego na bezpłatną konferencję „Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej”, połączoną z prezentacją podręczników. Spotkanie odbędzie się 23 marca, w godzinach 10.00–12.30.

Nowa podstawa programowa – konferencja dla matematyków

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konferencje poświęcone nowej podstawie programowej przedmiotu matematyka. Gościem specjalnym spotkań będzie dr hab. Maciej Borodzik, jeden z autorów podstawy programowej. Współorganizatorami konferencji są Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz szczeciński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
JĘZYK POLSKI

Małgorzata Roszak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)
e-mail: mroszak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

dr Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

JĘZYKI OBCE

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212)
czwartki, godz. 15.00–17.00

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

EDUKACJA USTAWICZNA KADRY KIEROWNICZEJ

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
e-mail: jcymerman@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA I EWALUACJA

Mirosław Krężel
nauczyciel konsultant ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 55
konsultacje (pokój 220)
czwartki, godz. 15.00–17.00

WYCHOWANIE/PEDAGODZY SZKOLNI

Renata Majewska
nauczycielka konsultant ds. wychowania
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 65
konsultacje (pokój 209)
czwartki, godz. 15.00–18.00

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRZYRODNICZA

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 56
konsultacje (pokój 213)
czwartki, godz. 15.00–17.00

BIOLOGIA I PROMOCJA ZDROWIA

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
czwartki, godz. 15.00–17.00

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
el: 91 435 06 51
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ, BIBLIOTEKA CYFROWA

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. kształcenia na odległość i biblioteki cyfrowej
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 59
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

HISTORIA

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

EDUKACJA OBYWATELSKA

Janusz Korzeniowski
nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
e-mail: jkorzeniowski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 54
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka z obszaru pedagogiki specjalnej
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 29
konsultacje (pokój 215)
czwartki, godz. 15.00–17.00

ŚWIETLICE SZKOLNE

Agnieszka Czachorowska
nauczycielka konsultantka ds. świetlic szkolnych
e-mail: aczachorowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

KSZTAŁCENIE I DORADZTWO ZAWODOWE

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia i doradztwa zawodowego
e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212)
czwartki, godz. 15.00–17.00

MATEMATYKA

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

TECHNIKA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 57
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Szkoła w przyszłości – jak ją sobie wyobrażasz?

W wakacyjnym wydaniu „Refleksji” chcemy się zastanowić nad rodzajami, kondycją i rozwojem edukacji – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Nie ograniczamy się przy tym do rozważań na temat tego, jaka będzie szkoła w kolejnych latach czy dekadach. Raczej chodzi nam o to, żeby wskazać możliwe kierunki ewolucji edukacji – opierając się przy tym na własnych doświadczeniach i przemyśleniach.

Pedagogika twórczości – nowy numer „Refleksji”

Tym razem proponujemy Państwu namysł nad zagadnieniem, które dotyczy wszystkich nauczycieli – niezależnie od doświadczenia czy etapu nauczania. Twórczość bowiem – jak twierdzą Autorki i Autorzy poszczególnych artykułów – stanowi jedno z najważniejszych zjawisk współczesnej edukacji.

30-lecie wolnych wyborów w Polsce (1989–2019)

Zapraszamy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie do opublikowania w „Refleksjach” artykułów metodycznych/dydaktycznych odnoszących się do 30-lecia pierwszych wyborów parlamentarnych w Polsce. Masz pomysł na scenariusz lekcji, debatę, konkurs? Napisz tekst i wyślij do naszej redakcji.

Rzeczywistość rozszerzona

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza nauczycieli wszystkich obszarów i etapów kształcenia do współtworzenia nowego numeru, który będzie zatytułowany RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA. Co znaczy ten termin? W największym skrócie: są to wszelkie relacje świata realnego ze światem cyfrowym – tworzenie „wirtualnej rzeczywistości” za pośrednictwem komputera, internetu, smartfona. Czy szkoła również będzie ewoluowała w takim kierunku? Jak przeplatają się ze sobą oba te światy – „realny” i „wirtualny” – w praktyce edukacyjnej?

„Biografie pedagogiczne”. Wydaliśmy nowy numer „Refleksji”!

Tym razem na naszych łamach prezentujemy sylwetki znanych pedagogów, którzy na przestrzeni XX wieku zmienili zasięg i kondycję pedagogiki w polskiej nauce. Należą do nich między innymi: Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska, Henryk Rowid, Bogdan Nawroczyński czy Helena Radlińska. Z jednej strony, są to postaci (jak Korczak i Wilczyńska) znane przede wszystkim z praktyki pedagogicznej, do dzisiaj inspirujące kolejne pokolenia nauczycielek i nauczycieli. Z drugiej strony, to wybitni teoretycy pedagogiki – do tego grona zaliczyć wypada choćby Rowida czy Radlińską – którzy przyczynili się do rozpowszechnienia do dzisiaj aktualnych koncepcji wychowawczych.

Napisz tekst do nowego numeru Refleksji!

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza nauczycieli wszystkich obszarów i etapów kształcenia do współtworzenia nowego numeru, który będzie zatytułowany PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI. To, naszym zdaniem, jeden z tych tematów, które dotyczą wszystkich nauczycieli, niezależnie od etapu kształcenia, typu szkoły czy lat przepracowanych w zawodzie. Co znaczy ten termin? W największym skrócie: chodzi o wszelkie związki edukacji z aktywnością twórczą, nauki ze sztuką, zdobywania wiedzy z kreatywnością.

Wyniki LI Konkursu Chemicznego

Prezentujemy wyniki II etapu LI Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, jednego z najstarszych konkursów przedmiotowych organizowanych w regionie.

II etap Wojewódzkich Konkursów Języków Obcych

Przypominamy, że część ustna Wojewódzkich Konkursów Języków Obcych dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego odbędzie się w sobotę 23 marca, o godzinie 11.00, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, w budynku nr 4, przy Alei Piastów 40B.

Podsumowanie XXIV Wojewódzkiego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego

5 marca 2019 roku odbyło się XXIV Wojewódzkie Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne, na którym przedstawiono 7 referatów. Poniżej prezentujemy wyniki obrad Komisji konkursowej.

Wyniki I etapu LI Konkursu Chemicznego

Prezentujemy wyniki I etapu LI Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a finalistów zapraszamy już 16 marca, o godzinie 11.00, na II etap konkursu.
Konkursy przedmiotowe

Rusza kolejna edycja konkursów przedmiotowych

Szanowni Państwo, wraz z nowym rokiem rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursach przedmiotowych. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem organizacyjnym obowiązującym w roku szkolnym 2018/2019.

Kalendarz

ZCDN