ZCDN ZCDN

ZCDN

Jak poprawnie realizować podstawę programową z WF-u?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego”, które odbędzie się 13 listopada, w godzinach 15.00–18.00.

Polonistyczne wykłady naukowe dla uczniów i nauczycieli

Polecamy Państwa uwadze cykl wykładów polonistycznych kierowanych do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a szczególnie do przyszłych uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz ich opiekunów. Organizatorami przedsięwzięcia są: Wszechnica Polonistyczna przy Instytucie Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Szczecinie oraz Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, a także pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji na „Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych”, który odbędzie się 16 listopada, w godzinach 10.00–15.00. Podczas zajęć uczestnicy będą doskonalić umiejętności planowania i realizowania wartościowych wycieczek szkolnych oraz dostosowywania ich do statutowych zadań szkoły/placówki oświatowej.

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Zachęcamy do zapoznania się oraz rozpropagowania wśród uczniów szkół ponadpodstawowych informacji na temat VII edycji ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”, którego organizatorem jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku.

Edukacja demokratyczna – nowy numer „Refleksji”

Pod tytułem najnowszego numeru – Edukacja demokratyczna kryją się rozważania na temat miejsca edukacji szkolnej w znanych dzisiaj systemach demokratycznych, ale także kształtowania – właśnie dzięki edukacji – demokratycznych przyzwyczajeń i nawyków.

Film jako narzędzie rozwoju kreatywności i innowacyjności

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Film jako narzędzie rozwoju kreatywności i innowacyjności” oraz towarzyszące jej warsztaty, organizowane we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie 16 listopada, w godzinach 10.00–14.15.

Jak poprawnie realizować podstawę programową z WF-u?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego”, które odbędzie się 13 listopada, w godzinach 15.00–18.00.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, a także pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji na „Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych”, który odbędzie się 16 listopada, w godzinach 10.00–15.00. Podczas zajęć uczestnicy będą doskonalić umiejętności planowania i realizowania wartościowych wycieczek szkolnych oraz dostosowywania ich do statutowych zadań szkoły/placówki oświatowej.

Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne dwudniowe warsztaty „Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej”, które odbędą się 22 i 23 listopada. Podczas zajęć uczestnicy poznają metody i techniki biologii molekularnej oraz przećwiczą metodę laboratoryjną w praktyce. Forma realizowana jest we współpracy z Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jak dyrektor szkoły może się stać liderem?

Serdecznie zapraszamy kadrę zarządzającą szkół i placówek oświatowych na bezpłatną konferencję „Jak dyrektor szkoły może stać się liderem?”, która odbędzie się 26 listopada, w godzinach 10.00–14.00.

Terapia poprzez literaturę

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z programem kursu biblioterapii I stopnia, którego realizacja przewidziana jest na styczeń 2020 roku. Nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w kursie nauczą się dobierać właściwe utwory literackie do potrzeb i możliwości różnych grup odbiorców, a także zostaną zapoznani z terapeutyczną funkcją literatury oraz specyfiką warsztatu biblioterapeutycznego.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami, które odbędzie się 12 listopada, w godzinach 14.30–17.00.

Jak poprawnie realizować podstawę programową z WF-u?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego”, które odbędzie się 13 listopada, w godzinach 15.00–18.00.

Film jako narzędzie rozwoju kreatywności i innowacyjności

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Film jako narzędzie rozwoju kreatywności i innowacyjności” oraz towarzyszące jej warsztaty, organizowane we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie 16 listopada, w godzinach 10.00–14.15.

Konferencja: Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści #uzależnienia_behawioralne

Serdecznie zapraszamy 7 listopada na bezpłatną konferencję „Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści #uzależnienia_behawioralne” współorganizowaną przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej – część II

Serdecznie zapraszamy na drugą część bezpłatnego szkolenia „Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 21 września, w godzinach 10.00–13.15. Zakres tematyczny szkolenia: tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej; formułowanie i uzasadnianie sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury; przykłady ćwiczeń dla uczniów

Podstawa programowa nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Wdrażanie nowej podstawy programowej nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędą się 4 października, w godzinach 15.00–19.00. Podczas zajęć uczestnicy przeanalizują szczegółowo zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem warunków i sposobów jej realizacji.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

3 lipca minister edukacji narodowej podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.
JĘZYK POLSKI

Małgorzata Roszak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)
e-mail: mroszak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

dr Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

JĘZYKI OBCE

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212)
czwartki, godz. 15.00–17.00

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

EDUKACJA USTAWICZNA KADRY KIEROWNICZEJ

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
e-mail: jcymerman@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Wierzba
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
e-mail: bwierzba@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 48
konsultacje (pokój 113)
czwartki, godz. 15.00–17.00

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA I EWALUACJA

Mirosław Krężel
nauczyciel konsultant ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 55
konsultacje (pokój 220)
czwartki, godz. 15.00–17.00

WYCHOWANIE/PEDAGODZY SZKOLNI

Renata Majewska
nauczycielka konsultant ds. wychowania
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 65
konsultacje (pokój 209)
czwartki, godz. 15.00–18.00

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRZYRODNICZA

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 56
konsultacje (pokój 213)
czwartki, godz. 15.00–17.00

BIOLOGIA I PROMOCJA ZDROWIA

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
czwartki, godz. 15.00–17.00

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
el: 91 435 06 51
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ, BIBLIOTEKA CYFROWA

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. kształcenia na odległość i biblioteki cyfrowej
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 59
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

HISTORIA

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

EDUKACJA OBYWATELSKA

Janusz Korzeniowski
nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
e-mail: jkorzeniowski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 54
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 29
konsultacje (pokój 215)

Beata Brzostek
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
e-mail: bbrzostek@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 29
konsultacje (pokój 215)
czwartki, godz. 15.00–17.00

DORADZTWO ZAWODOWE

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego
e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212) czwartki, godz. 15.00–17.00

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 48
konsultacje (pokój 113)
czwartki, godz. 15.00–17.00

MATEMATYKA

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły podstawowe)
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

CHEMIA

Halina Szczepaniec
nauczycielka konsultantka ds. nauczania chemii
e-mail: hszczepaniec@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
piątki, godz. 16.30–18.00

TECHNIKA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 57
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl 
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Dydaktyka matematyki – napisz tekst do najnowszych „Refleksji”!

Kolejny numer „Refleksji” postanowiliśmy poświecić jednemu z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym – rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów. Chcielibyśmy, wspólnie z Państwem, zastanowić się, jakie teorie i praktyki nauczania matematyki są najchętniej stosowane w szkole na wszystkich etapach edukacji. Zapraszamy do współpracy nauczycieli zainteresowanych tą tematyką, zwłaszcza nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki oraz innych przedmiotów ścisłych.

Edukacja demokratyczna – nowy numer „Refleksji”

Pod tytułem najnowszego numeru – Edukacja demokratyczna kryją się rozważania na temat miejsca edukacji szkolnej w znanych dzisiaj systemach demokratycznych, ale także kształtowania – właśnie dzięki edukacji – demokratycznych przyzwyczajeń i nawyków.

Warianty patriotyzmu – napisz tekst do „Refleksji”

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru, który będzie zatytułowany WARIANTY PATRIOTYZMU. Tym razem chcemy zastanowić się nad tytułowym pojęciem – zarówno z punktu widzenia polityki oświatowej, jak i codziennej pracy w szkole.

„Doskonalenie nauczycieli” – ukazał się specjalny numer „Refleksji”

Najnowszy numer Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” oddajemy w Państwa ręce w momencie szczególnym – obchodzimy bowiem siedemdziesiątą rocznicę funkcjonowania wojewódzkiej placówki doskonalenia na Pomorzu Zachodnim. To najlepsza okazja do tego, żeby przedstawić nie tylko historię placówki – również tę najnowszą – ale także zaprezentować Czytelniczkom i Czytelnikom doświadczenia, wspomnienia oraz refleksje byłych i obecnych pracowników, którzy swoje kariery poświęcili doskonaleniu czynnych zawodowo nauczycieli.

Wakacje z „Refleksjami”

Ostatni strajk nauczycieli pokazał, jak bardzo potrzebujemy dyskusji na temat edukacji – jej historii, bieżących spraw, ale przede wszystkim kierunków rozwoju. W tym numerze „Refleksji” publikujemy wycinek tych debat. Poczynając od wywiadów, przez teksty popularnonaukowe, a skończywszy na nauczycielskiej publicystyce – Autorki i Autorzy mówią i piszą nie tyle o przyszłości szkoły jako o pewnej wizji, ile planują tę przyszłość, analizując i diagnozując teraźniejszość.

Szkoła demokratyczna – czym jest i czy jest możliwa?

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru, który będzie zatytułowany Edukacja demokratyczna. Tym razem chcemy się zastanowić nad tytułowym pojęciem – zarówno z punktu widzenia polityki oświatowej, jak i codziennej pracy w szkole.

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych

29 maja w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademię Morską w Szczecinie oraz Szkołę Wyższą Collegium Balticum.

Wyniki XX Konkursu Biologicznego

Prezentujemy wyniki XX Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a laureatów i wyróżnionych zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych, które odbędzie się 29 maja o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wyniki XII Konkursu Geograficzno-Nautologicznego

Prezentujemy wyniki XII Konkursu Geograficzno-Nautologicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019. W imieniu organizatorów oraz członków komisji dziękujemy wszystkim uczniom za udział a nauczycielom i rodzicom za trud oraz wsparcie niezbędne w przygotowaniach do konkursu.

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych 2019

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ma zaszczyt zaprosić laureatów i wyróżnionych wraz z opiekunami naukowymi na uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, która odbędzie się 29 maja (środa), o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej ZCDN-u.

Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń na Konkurs Biologiczny

Uprzejmie informujemy, że do 9 maja przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń na XX Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Ponadto znane są już zagadnienia na część praktyczną konkursu.

Kalendarz

ZCDN