Baśnie braci Grimm – wciąż aktualne?

855

Eliza Karmińska

Podczas interaktywnego wykładu tłumaczka przybliży sylwetkę autorów oraz metodę ich pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. gatunku Grimmowskiego, czyli zespołu cech konstytutywnych dla twórczości braci Grimm. Cechy te z jednej strony mają szczególne znaczenie dla recepcji baśni przez dzieci, a z drugiej – często ulegają modyfikacjom i redukcjom w procesie przekładu, co prowadzi do stereotypowego oglądu baśni braci Grimm jako „krwawych, okrutnych i ponurych”.

Celem spotkania będzie ukazanie swoistości Grimmowskiego zbioru i zwrócenie uwagi na to, jak ważny jest wybór adekwatnego przekładu polskojęzycznego, gdyż nie wszystkie tłumaczenia i adaptacje dostępne na rynku, a często także obecne w podręcznikach, zgodne są z intencją i treścią oryginalnego zbioru.

Informacja o autorce:

prof. UAM dr hab. Eliza Pieciul-Karmińska – wykładowczyni w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w teorii i dydaktyce przekładu niemiecko-polskiego. Jest autorką nowego przekładu wszystkich 200 baśni zebranych przez Jakuba i Wilhelma Grimmów w słynnym dziele Baśnie dla dzieci i dla domu (tytuł oryginalny: Kinder- und Hausmärchen) oraz baśni E.T.A. Hoffmanna (Dziadek do Orzechów, Tajemnicze dziecko). W pracy naukowej bada między innymi zjawisko recepcji baśni braci Grimm w języku polskim.

Forma realizowana we współpracy ze szczecińską kluboksięgarnią FiKa

Tytuł formy
Baśnie braci Grimm: źródła, problematyka i historia recepcji w języku polskim

Termin
12 lutego, godz. 15.00–17.30

Miejsce
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
sala konferencyjna

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/F/1.