Mikołajki 2019

465

W tym roku mikołajki w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej odbyły się cztery razy – 4, 5, 6 i 10 grudnia. Na mikołajkowe spotkania przyszły dzieci z klas pierwszych i zerowych Szkoły Podstawowej nr 5, a także maluchy z Przedszkola Publicznego nr 3 „Pentliczek”.

Spotkanie w bibliotece zobowiązuje do wygłoszenia pogadanek na temat książek w ogólności i położenia nacisku na te odnoszące się do św. Mikołaja, który przeszedł długą drogę, zanim stał się przyjacielem najmłodszych.

Dzieci miały okazję porozmawiać o swoich ulubionych książkach i zadumać się nad losem książek nieczytanych i zniszczonych. Rozmowy poprzedziły przejście przez zaplecze biblioteki zwane magazynem, gdzie dzieci mogły odnalazły ślady stóp, po których dotarły do ozdobnej koperty zawierającej list do dzieci od św. Mikołaja. Wynikało z niego, że jest on już w drodze, ale najpierw trzeba było rozwiązać zagadki, a dopiero później zacząć go przyzywać.

Zagadki były rozwiązywane w mig, a wezwany Mikołaj (Andrzej Dąbrowski) także nie kazał na siebie długo czekać. Oprócz cukierków i zakładek do książek, miał w zanadrzu komplementy dla dzieci, bo – jak podpowiadały mu elfy – miał do czynienia z dziećmi miłymi i chętnymi do pomocy.

Dzieci nie pozostawały mu dłużne. Śpiewały o reniferach, a także tańczyły w rytm piosenek.

Następnie św. Mikołaj rozdawał prezenty wszystkim dzieciom, nawet tym, które zgłaszały zastrzeżenia co do jego autentyczności albo bały się użyć dzwoneczka. Sam również został obdarowany.

Upominki od dzieci, w tym własnoręcznie zrobione laurki, dostała również Śnieżynka (Elżbieta Schwarz), która przewodziła wszystkim zabawom, począwszy od kuligu przez magazynowy labirynt książek, aż po nadawanie mocy słynnym rogom renifera Rudolfa.   Upominki były też dla Elfa (Regina Czekała), który czytał dzieciom i razem z dziećmi. Zarówno wierszyk o mikołajkach, jak i opowiadanie o Mikołaju na rowerze spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem.

I goście, i gospodarze winszowali sobie imprezy, życząc wzajemnie podobnych spotkań w przyszłości.