Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela

291

Szkolenie rozpocznie się od omówienia zasad przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej oraz sposobów pozyskiwania informacji dotyczącej realizowanych przez nauczyciela działań edukacyjnych (źródła informacji, metody i techniki pozyskiwania danych). Następnie, z wykorzystaniem metody warsztatowej, uczestnicy szkolenia będą konstruować arkusze samooceny dotyczące prowadzonych przez siebie działań dydaktycznych i wychowawczych oraz kwestionariusze ankiet służące pozyskaniu informacji zwrotnej (od uczniów i rodziców) w ramach prowadzonej autoewaluacji.
Szkolenie: Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela
Zakres: Zasady przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej. Metody i techniki pozyskiwania informacji dotyczącej realizowanych przez nauczyciela działań edukacyjnych. Konstruowanie arkusza samooceny i kwestionariusza ankiety służących autoewaluacji pracy nauczyciela
Termin: 12 marca,  godz. 15.00–19.00
Miejsce: OZ ZCDN-u w Gryficach, ul. Koszarowa 12
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia II/K/2.