„Jak nie czytam, jak czytam”

612

7 czerwca 2017 roku w Myśliborskim Ośrodku Kultury przeprowadzona została akcja masowego publicznego czytania pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”, w której udział wzięło około 330 osób. Celem akcji było między innymi: inicjowanie mody na czytanie, integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa a także promocja bibliotek oraz podkreślenie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.

Część artystyczną II edycji masowego publicznego czytania poprowadziła Beata Fryder, dyrektorka Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. Piosenkę inauguracyjną pt. Wspomnienia są blisko zaśpiewała Małgorzata Michalczyk, dyrektorka MOK-u przy akompaniamencie Zbigniewa Fatygi.

W tym roku znane i lubiane wiersze dla dzieci odczytali radni Rady Miejskiej w Myśliborzu, za co zostali nagrodzeni przez dzieci słodkim upominkiem. W rolę Pana Doktora wcielił się Roman Wąsik, chorym kotkiem była Magdalena Baczyńska-Warżała, biedroneczką – Wiesława Ścibiorska, żukiem – Grzegorz Dąbrowski, kierownik wydz. Oświaty UM i G Myślibórz, Stefkiem Burczymuchą – Stanisław Urbanowski, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu a narratorem Małgorzata Michalczyk, dyrektorka Myśliborskiego Ośrodka Kultury (brawa za odwagę!).

Podczas przedstawienia Książka przed sądem swoimi zdolnościami recytatorskimi popisali się uczniowie myśliborskich szkół w następującej obsadzie:

Książka – Ania Sosnowska z ZSP nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa
Prokurator – Antek Matusiak z Gimnazjum Henryka Sienkiewicza
Komputer – Nadia Jankowska ze SP nr 2 im. Janusza Kusocińskiego
Obrońca – Ola Matusiak z Gimnazjum Henryka Sienkiewicza
Kaseta – Nikola Kasprów z Gimnazjum Noblistów Polskich
Dziecko I – Maja Kapłan ze SP nr 3 im. Leonida Teligi
Dziecko II – Maja Wiśniewska ze SP nr 3 im. Leonida Teligi
Dziecko III – Michał Kokiel ze SP nr 3 im. Leonida Teligi
Dziecko IV – Nina Krzemińska ze SP nr 3 im. Leonida Teligi
Sędzia – Rafał Topolski, radny Rady Miejskiej w Myśliborzu
Bibliotekarka – Bożena Sobiecka, bibliotekarka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu

Na zakończenie Pani Barbara Bycka, kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Myśliborzu podziękowała wszystkim za udział w akcji i wręczyła dyplomy uczestnictwa, książki z autografami podarowane przez radnych Rady Miejskiej w Myśliborzu oraz słodkie upominki.

Serdecznie dziękujemy za udział oraz nieocenioną pomoc w organizacji akcji:

Małgorzacie Michalczyk, dyrektorce Myśliborskiego Ośrodka Kultury
Zbigniewowi Fatydze, pracownikowi MOK-u
Małgorzacie Szerer
Bożenie Sobieckiej, bibliotekarce Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Myśliborzu
Alicji Schroeder
dyrektorom i pracownikom szkół i ośrodków
radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu
Telewizji TVB Myślibórz

Organizatorki:

Barbara Bycka, kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Myśliborzu
Aneta Pasturczak, nauczycielka bibliotekarka z Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich
w Myśliborzu
Magdalena Łakoma, nauczycielka bibliotekarka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Dariusa i Girenasa w Myśliborzu
Barbara Buchla, nauczycielka bibliotekarka ze SP nr 2 im. Janusza Kusocińskiego
w Myśliborzu
Anna Wolska, nauczycielka bibliotekarka ze SP nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.
Wisława Szymborska