Ogólnopolska akcja masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam”

403

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.
Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.

 Kornel Makuszyński

25 maja 2018 roku w Myśliborskim Ośrodku Kultury przeprowadzona została akcja masowego publicznego czytania pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”, w której udział wzięło około 330 osób. Celem przedsięwzięcia było między innymi: inicjowanie mody na czytanie, integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa a także promocja bibliotek oraz podkreślenie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.

Część artystyczną III myśliborskiej edycji poprowadziła Beata Fryder, dyrektorka Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. Piosenkę inauguracyjną pt. Wspomnienia są blisko zaśpiewała Renata Raźna przy akompaniamencie Zbigniewa Fatygi.

Świetnie zaprezentowali się na scenie podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Myśliborzu. Pięknie przebrani za postaci bajkowe sprawdzali wiedzę czytelniczą, zadając zagadki dzieciom na widowni. Odpowiedzi dowodziły dużej znajomości literatury dziecięcej.

W tym roku znane i lubiane wiersze odczytali m.in. Radni Rady Miejskiej w Myśliborzu, za co zostali nagrodzeni przez dzieci upominkami w postaci książek. W rolę czapli wcieliła się Małgorzata Piwowarczyk, narratorem była Magdalena Łakoma, panią słowikową – Wiesława Ścibiorska, słowikiem – Roman Wąsik, lekarzem – Stanisław Urbanowski, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu, żabką – Dorota Wolanin, dyrektorka Myśliborskiego Ośrodka Kultury, leniem – Jacek Włosek a żurawiem – Zbyszek Fatyga, pracownicy MOK-u. Świetnie zadebiutowała także Katarzyna Królak, sekretarz UMiG w Myśliborzu, która wcieliła się w rolę kłamiącej dziewczynki (brawa za odwagę!).

Podczas przedstawienia Zamieszanie w krainie bajek swoimi zdolnościami aktorskimi popisali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku pod kierunkiem Joanny Jankowskiej.

Na zakończenie Barbara Bycka, kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Myśliborzu, podziękowała wszystkim za udział w akcji i wręczyła dyplomy uczestnictwa.

W holu można było podziwiać wystawę czytelniczą przygotowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji oraz nieocenioną pomoc w jej organizacji:

Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury – pani Dorocie Wolanin
Pracownikom MOK-u – pani Małgorzacie Szerer, panu Zbigniewowi Fatydze oraz panu Piotrowi Siewrukowi
Podopiecznym oraz ich opiekunom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Myśliborzu
Pani Joannie Jankowskiej oraz klasie III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku
Podopiecznym oraz opiekunom Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu
Dyrektorom i pracownikom myśliborskich instytucji kulturalno-oświatowych
Radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu
Telewizji TVB Myślibórz
oraz sponsorom
UMiG w Myśliborzu
Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu
Pani Wiesławie Ścibiorskiej
Panu Piotrowi Karweckiemu.

Organizatorzy:

Barbara Bycka, kierowniczka OZ ZCDN-u w Myśliborzu
Aneta Pasturczak, nauczycielka bibliotekarka z Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich
w Myśliborzu
Magdalena Łakoma, nauczycielka bibliotekarka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Dariusa i Girenasa w Myśliborzu
Barbara Buchla, nauczycielka bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego
w Myśliborzu
Anna Wolska, nauczycielka bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu