Jak prawidłowo skonstruować program wychowawczo-profilaktyczny?

299

Szkolenie rozpocznie się od przedstawienia zmian, wynikających z ustawy i nowych rozporządzeń MEN-u, dotyczących prowadzenia diagnozy oraz konstruowania i wdrażania programu wychowawczo-profilaktycznego oraz nowoczesnych koncepcji wychowania i profilaktyki. W części warsztatowej szkolenia uczestnicy opracują przykładowe cele, zadania i formy realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych.

Szkolenie: Konstruowanie (modyfikacja) programu wychowawczo-profilaktycznego w świetle nowych uregulowań prawnych i nowoczesnych koncepcji wychowania i profilaktyki
Zakres: Podstawy prawne konstruowania (modyfikacji) programu. Prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w szkołach i placówkach, w świetle rozporządzeń MEN-u. Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka.
Termin: 27 maja, godz. 15.00–19.00
Prowadzący: Mirosław Krężel
Miejsce: Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Myśliborzu, ul. Spokojna 18

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/A/12.