Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2021

230

W październiku – Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych – w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Świnoujściu odbyło się spotkanie bibliotekarzy szkolnych lokalnych placówek oświatowych. W naradzie, przy zachowaniu podstawowych zasad sanitarnych, wzięło udział 11 bibliotekarek ze świnoujskich szkół podstawowych i średnich. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania były formy pracy z czytelnikami realizowane w trudnym, pandemicznym czasie. Po bardzo długim okresie niewidzenia się panie bibliotekarki z radością wymieniały się swoimi doświadczeniami z nietypowego trybu pracy, związanego z różnymi formami działania szkół i restrykcjami sanitarnymi. Czas zdalnego kontaktu z czytelnikami wykorzystano na polecanie nowości wydawniczych, organizowanie konkursów literackich, plastycznych, na głośne czytanie wybranych publikacji, wybieranie ulubionej postaci literackiej – wszystko w rzeczywistości wirtualnej. Natomiast rzeczywistość realna została maksymalnie wykorzystana na czynności, na które zazwyczaj brakuje czasu na co dzień, czyli porządkowanie biblioteki i dokumentacji bibliotecznej. Był to czas selekcji księgozbiorów, skontrów, samokształcenia się, uczestniczenia w kursach online organizowanych przez różne instytucje, czas zbierania pomysłów na późniejszą, stacjonarną pracę z uczniami. Poruszone zostały także tak ważne zagadnienia, jak dystrybucja podręczników szkolnych oraz udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2021–2025.

Ciesząc się z tak potrzebnej wymiany myśli, doświadczeń i poglądów, bibliotekarki szkolne pożegnały się, życząc sobie kolejnego – merytorycznego, bibliotekarskiego spotkania.