Spotkanie: Jedna historia. Ile pamięci? Polacy i Niemcy w sporze o interpretacje przeszłości

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Robertem Trabą, współorganizowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Tygodnik „Polityka”, Książnicę Pomorską w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Stowarzyszenie Instytut Studiów Polsko-Niemieckich w Szczecinie.

Wielka Liga Czytelników

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej (ZCDN), jako wojewódzki koordynator V Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników”, zaprasza uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz ich rodziców do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, objętym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy jest zachęcenie młodego pokolenia do sięgania po książki oraz propagowanie wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego.

Spotkanie z innym

Polecamy Państwa uwadze konferencję „Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!” odbywającą się 17–19 listopada w ramach czwartej edycji projektu Spotkanie z Innym promującego szacunek i solidarność względem innych kultur. Projekt realizowany jest przez Fundację Artykuł 25 we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Zachęcamy do zapoznania się oraz rozpropagowania wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych informacji na temat VI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii (1790–1990)”, którego organizatorem jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku.

Międzynarodowa konferencja w Muzeum POLIN

Polecamy Państwa uwadze międzynarodową konferencję dla nauczycieli, edukatorów, osób pracujących z młodzieżą, zatytułowaną „Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji”, która odbędzie się w dniach 25–27 października w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
ZCDN