Zmiana organizacji pracy ZCDN-u w okresie pandemii

Uprzejmie informujemy, że w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w tym Biblioteka Pedagogiczna oraz Oddziały Zamiejscowe, do 4 grudnia 2020 roku pozostanie zamknięte dla interesantów. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że szkolenia są realizowane w trybie zdalnym, a wszyscy pracownicy ZCDN-u są dostępni pod swoimi adresami poczty elektronicznej.

Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki”, które odbędzie się 28 listopada, w godzinach 10.00–13.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Zdzisław Nowak – nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Systemy Informacji Geograficznej

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu e-learningowym „Systemy Informacji Geograficznej (GIS)”, które odbędzie się 30 listopada i 1 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą Marta Piechal-Witkowska i Marcin Nejman – specjaliści z HERE Technologies.

Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego”, które odbędzie się 1 grudnia, w godzinach 16.00–19.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Agnieszka Beyer-Michoń – nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania fizycznego rozpoczynających pracę w zawodzie oraz podnoszących kwalifikacje na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Storytelling. Opowiedz swoją historię

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Storytelling. Opowiedz swoją historię”, które odbędzie się 3 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Zadania i obowiązki dyrektora szkoły a ocena pracy dyrektora

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Zadania i obowiązki dyrektora szkoły a ocena pracy dyrektora”, które odbędzie się 8 grudnia, w godzinach 13.00–16.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Wierzba – nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej.

Normalizacja w szkole – seminarium dla nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych do udziału w seminarium „Normalizacja w szkole”, które odbędzie się w trybie zdalnym 7 grudnia, w godzinach 15.30–17.00. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić edukację normalizacyjną opisaną w podstawach programowych oraz jak przygotować kadrę do realizacji efektów kształcenia związanych z normalizacją.

Wypowiedź argumentacyjna – wnioski ze sprawdzania rozprawek maturalnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Wypowiedź argumentacyjna – wnioski ze sprawdzania rozprawek maturalnych”, które odbędzie się 10 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego.

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego”, które odbędzie się 7 grudnia, w godzinach 15.00–17.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Pełech – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych.
ZCDN