Pięknych, radosnych, rodzinnych świąt Wielkiejnocy!

Zdrowych, pogodnych świąt Wielkiejnocy, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością życzy Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wraz ze współpracownikami i współpracowniczkami

Zmiana organizacji pracy Biblioteki Pedagogicznej

Uprzejmie informujemy, że w Wielką Sobotę – 20 kwietnia Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej będzie nieczynna. Za niedogodności przepraszamy.

Podstawa programowa nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na: rozumowanie naukowe, przeprowadzanie badań w praktyce szkolnej oraz zajęcia terenowe.

Podstawa programowa nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozumowanie naukowe, czyli wykonywanie badań naukowych i analizowanie tekstów popularnonaukowych.

Podstawa programowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 10.00–14.00. Podczas szkolenia dokonana zostanie dogłębna analiza zapisów nowej podstawy programowej i przedstawione zostaną metody osiągania celów i wymagań szczegółowych z naciskiem na eksperymenty i badawcze projekty edukacyjne.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji na kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych, który odbędzie się 11 maja, w godzinach 9.30–16.00. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące aspektów prawnych, bezpieczeństwa, wykorzystania wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz bazy szkolnego krajoznawstwa i turystyki. W aktualnym stanie prawnym kurs ma charakter doskonalący.

Wielka Liga Czytelników 2019

28 marca 2019 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeprowadzony został wojewódzki etap Wielkiej Ligi Czytelników 2019. Przybyli uczniowie szkół podstawowych po krótkim spotkaniu organizacyjnym w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej i otrzymaniu dyplomów uczestnictwa walczyli o miano najlepszych czytelników w regionie. Młodzi miłośnicy literatury stanęli w szranki w dwóch kategoriach wiekowych, z podziałem na klasy 1–4 i 5–8.

Szkoła w przyszłości – jak ją sobie wyobrażasz?

W wakacyjnym wydaniu „Refleksji” chcemy się zastanowić nad rodzajami, kondycją i rozwojem edukacji – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Nie ograniczamy się przy tym do rozważań na temat tego, jaka będzie szkoła w kolejnych latach czy dekadach. Raczej chodzi nam o to, żeby wskazać możliwe kierunki ewolucji edukacji – opierając się przy tym na własnych doświadczeniach i przemyśleniach.

XII Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się termin nadsyłania felietonów na Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”. Organizatorami konkursu są Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, a swym zasięgiem obejmuje całe województwo zachodniopomorskie.
ZCDN