Zintegrowany systemu kwalifikacji a nowoczesna szkoła

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Znajomość zintegrowanego systemu kwalifikacji jako jeden z aspektów pracy nauczyciela doradcy zawodowego w nowoczesnej szkole”, które odbędą się 28 października, w godzinach 15.00–19.00. Zajęcia adresowane są do nauczycieli zawodu, podstaw przedsiębiorczości, doradców zawodowych, pedagogów, a także nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne warsztaty „Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów”, które odbędą się 26 października, w godzinach 10.00–14.00. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przy konstruowaniu interaktywnych ćwiczeń.

Terapia poprzez literaturę

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na pierwsze spotkanie kursu biblioterapii I stopnia, które odbędzie się 26 października, w godzinach 9.00–14.00. Nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w kursie nauczą się dobierać właściwe utwory literackie do potrzeb i możliwości różnych grup odbiorców, zostaną zapoznani z terapeutyczną funkcją literatury oraz specyfiką warsztatu biblioterapeutycznego.

Noc Bibliotek 2019

Tegoroczna Noc Bibliotek odbywała się pod znakiem spotkań zainspirowanych ogólnopolskim hasłem „Znajdźmy wspólny język”, a w ZCDN-ie Biblioteka Pedagogiczna postanowiła szukać go w baśniach, jako że baśnie dysponują językiem pociągającym dla wszystkich pokoleń. Biorąc to pod uwagę, Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej sformułowała indywidualne hasło: „Baśnie językiem międzypokoleniowym”.

Metoda Pytań i Doświadczeń w praktyce

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatne warsztaty przybliżające autorską Metodę Pytań i Doświadczeń. Zajęcia odbędą się 22 października, w godzinach 15.30–17.15 w Myśliborzu. Forma realizowana jest we współpracy z Fundacją „Uniwersytet Dzieci”.

Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń na konkurs „Nadstaw uszko. To Moniuszko!”

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs na słuchowisko radiowe „Nadstaw uszko. To Moniuszko!” dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego został przedłużony do 15 listopada 2019 roku.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Muszą [dzieci] umieć wszystko, bo wszystko im się przyda. Człowiek musi być samodzielny i samowystarczalny, powinien umieć po trochu wszystkiego. I mieć jedną porządną umiejętność, która w razie konieczności pozwoli mu przeżyć – tę według talentu. Należy baczyć, do czego dziecko lgnie, wtedy nie popełni się błędu”. Podążając za koncepcją szkoły nakreśloną przez Olgę Tokarczuk w „Księgach Jakubowych”, życzymy, aby dane było Państwu jak najczęściej pomagać swoim uczniom i uczennicom w odkrywaniu ich talentów i czynić ich szczęśliwymi poprzez odnajdywanie radości w nauce.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN już po raz kolejny planuje uruchomienie kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Warianty patriotyzmu – napisz tekst do „Refleksji”

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru, który będzie zatytułowany WARIANTY PATRIOTYZMU. Tym razem chcemy zastanowić się nad tytułowym pojęciem – zarówno z punktu widzenia polityki oświatowej, jak i codziennej pracy w szkole.
ZCDN