Zmiana organizacji pracy ZCDN-u w czasie pandemii

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz potrzebą minimalizowania ryzyka zarażeniem koronawirusem Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w tym Biblioteka Pedagogiczna oraz Oddziały Zamiejscowe, do 31 stycznia 2021 roku pozostanie zamknięte dla interesantów oraz czytelników. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wszyscy pracownicy ZCDN-u są dostępni pod swoimi adresami poczty elektronicznej.

Konferencja „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”

Zapraszamy Państwa 2 lutego, w godzinach 15.00–17.30, do udziału w konferencji online „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”, podczas której specjaliści zajmujący się pedagogiką międzykulturową podzielą się swoim doświadczeniem.

Edukacja hybrydowa – konieczność czy przyszłość szkolnej rzeczywistości?

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 3/2021, który będzie zatytułowany EDUKACJA HYBRYDOWA. Zachęcamy do zaprezentowania i omówienia na naszych łamach Państwa doświadczeń związanych z różnymi formami nauczania zdalnego i mieszanego, tym koncepcji metodyczno-dydaktycznych, z włączeniem praktycznych przykładów zastosowania nauczania hybrydowego (blended learning) na wszystkich etapach edukacji.

Szkolenia dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych dotyczących zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021, zgodnych z dodatkowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Co się zmienia w edukacji? Sięgnij po najnowszy numer „Refleksji”!

Tym razem – wciąż pozostając na fali społecznej dyskusji wokół edukacji w czasach pandemii COVID-19 – piszemy przede wszystkim o różnych formach innowacji pedagogicznych. W sensie szerokim są to wszelkie działania nowatorskie, w tym wypadku związane z ewolucją nauk pedagogicznych i ich związkami z innymi dziedzinami wiedzy. W sensie węższym natomiast są to niestandardowe rozwiązania metodyczno-dydaktyczne, tak zwane dobre praktyki, którymi dzielą się z Państwem na naszych łamach Autorki i Autorzy.

Matura 2021 – historia i wiedza o społeczeństwie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych dotyczących zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminów maturalnych z historii (21 stycznia) i wiedzy o społeczeństwie (25 stycznia) w roku 2021. Zajęcia zdalnie poprowadzi Anna Kowalczyk, nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 planuje uruchomienie w trybie zdalnym kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wytyczne dla szkół podstawowych dotyczące powrotu do pracy stacjonarnej klas I–III

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia opracowało zasady powrotu klas I–III do szkół podstawowych. Wytyczne te dotyczą zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zmiana nazwy resortu edukacji

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zapisami, w efekcie których 1 stycznia 2021 roku przestały istnieć Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w ich miejsce utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki.
ZCDN