Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 7 września, w godzinach 10.00–13.30. Nauczyciele w trakcie wykładu zostaną zapoznani, między innymi, ze zmianami programowymi oraz nowym kanonem lektur, zaś w części praktycznej wypracują przykładowe zadania do tekstów literackich i nieliterackich.

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów i typów szkół do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Wakacje z „Refleksjami”

Ostatni strajk nauczycieli pokazał, jak bardzo potrzebujemy dyskusji na temat edukacji – jej historii, bieżących spraw, ale przede wszystkim kierunków rozwoju. W tym numerze „Refleksji” publikujemy wycinek tych debat. Poczynając od wywiadów, przez teksty popularnonaukowe, a skończywszy na nauczycielskiej publicystyce – Autorki i Autorzy mówią i piszą nie tyle o przyszłości szkoły jako o pewnej wizji, ile planują tę przyszłość, analizując i diagnozując teraźniejszość.

Szkoła demokratyczna – czym jest i czy jest możliwa?

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru, który będzie zatytułowany Edukacja demokratyczna. Tym razem chcemy się zastanowić nad tytułowym pojęciem – zarówno z punktu widzenia polityki oświatowej, jak i codziennej pracy w szkole.

Wernisaż wystawy pokonkursowej „Do lata…” z cyklu „Cztery pory roku”

6 czerwca w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prac podsumowujących konkurs „Do lata…” z cyklu „Cztery pory roku”. Podczas wernisażu można było obejrzeć dwadzieścia osiem prac wykonanych przez uczniów i uczennice trzech ośrodków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Szczecinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych

29 maja w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademię Morską w Szczecinie oraz Szkołę Wyższą Collegium Balticum.

„Refleksje” – wydanie jubileuszowe

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza nauczycieli – a także wszystkich obecnych i byłych pracowników oświaty – do współtworzenia specjalnego numeru, który będzie zatytułowany „Doskonalenie nauczycieli. Wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia ZCDN-u”.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dzieckiem w chaosie sensorycznym”, które odbędzie się 28 czerwca, w godzinach 13.00–17.00. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, organizowania i udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych

Serdecznie zapraszamy 28 czerwca na bezpłatne warsztaty „Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych”, przeznaczone dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas zajęć uczestnicy opracują narzędzia sprawdzania i oceniania uczniów oraz przeprowadzą analizę przykładowych przedmiotowych systemów oceniania.
ZCDN