Poznajemy parki krajobrazowe w regionie

Serdecznie zapraszamy 24 i 25 listopada na bezpłatne warsztaty edukacyjne organizowane we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, podczas których zaprezentowane zostaną walory przyrodnicze parków krajobrazowych w regionie.

Czy każdy może być fizykiem?

Czy mamy pożytek z fizyki? Jak uczyć dzisiaj tego przedmiotu w szkole? Jak zachęcać do studiowania fizyki, a szerzej – do studiowania nauk przyrodniczych w ogóle, które w czasach zdominowanych przez technologię informacyjną nierzadko tracą aurę niezwykłości i intelektualnej atrakcyjności?

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach w trakcie zajęć szkolnych”, które odbędzie się 5 grudnia, w godz. 15.00–19.00.

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole podstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie skierowane do nauczycieli, którzy chcą wspierać dzieci i młodzież w planowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych.

Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na „Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych”, który odbędzie się 25 listopada, w godz. 9.00–15.30.

Warsztaty: Zapobieganie agresji i przemocy w szkole

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Zapobieganie agresji i przemocy w szkole. Profilaktyka uniwersalna (uprzedzająca)”, które odbędą się 22 listopada, w godz. 15.00–19.00.

Edukacja międzykulturowa w świetlicy

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach „Palcem po mapie. Warsztaty podróżnicze i edukacja międzykulturowa w świetlicy”, które odbędą się 2 grudnia, w godzinach 10.00–14.00.

Szkolenie dla polonistów

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone wiązkom zadań na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Podczas zajęć nauczyciele zapoznają się z przykładami tego typu zadań, ilustrującymi możliwości, jakie daje praca z tekstem nieliterackim w zakresie integracji kształcenia literackiego i kulturowego oraz językowego, retoryki, tworzenia wypowiedzi i samokształcenia.

Wychowanie do wartości – Przemijanie

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Generator Myśli Humanistycznej”, które odbędą się w 25 listopada, w godzinach od 9.00–14.00. W listopadzie tematem przewodnim warsztatów jest przemijanie.
ZCDN