Konferencja „Zdrowie dla wszystkich”

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Zdrowie dla wszystkich”, zorganizowaną w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, która odbędzie się 5 kwietnia, w godzinach 12.00–15.00.

Czy każdy może być fizykiem?

Czy mamy pożytek z fizyki? Jak uczyć dzisiaj tego przedmiotu w szkole? Jak zachęcać do studiowania fizyki, a szerzej – do studiowania nauk przyrodniczych w ogóle, które w czasach zdominowanych przez technologię informacyjną nierzadko tracą aurę niezwykłości i intelektualnej atrakcyjności?

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej

Podpisane zostało rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
sala warsztatowa

Warsztaty: Analiza arkusza maturalnego z geografii 2017

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach „Analiza arkusza maturalnego z geografii 2017”, które odbędą się 23 września, w godz. 9.30–12.30

Warsztaty: Inteligencja emocjonalna − sposoby panowania nad uczuciami

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Inteligencja emocjonalna − sposoby panowania nad uczuciami”, które odbędą się 10 lutego, w godz. 10.00–14.00.

Warsztaty: Wolontariat w szkole

Zapraszamy na warsztaty „Wolontariat w szkole”, które odbędą się 30 maja, w godzinach 15.00–19.00, w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Szkolenie jest realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem POLITES.
Siedziba Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zmiana organizacji pracy ZCDN-u w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że od 10 lipca do 18 sierpnia ZCDN będzie otwarty w godzinach 8.00–15.00. W okresie tym Oddziały Zamiejscowe ZCDN-u, jak również Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej (włącznie z sobotą 19 sierpnia) będą nieczynne.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach w trakcie zajęć szkolnych”, które odbędzie się 5 grudnia, w godz. 15.00–19.00.
ZCDN