Aplikacje komputerowe, portale, witryny i platformy online wspomagające pracę nauczyciela i rozwój ucznia

92

W pierwszej części szkolenia przekazane zostaną podstawowe informacje o wybranych aplikacjach. Udostępnione zostaną karty pracy, instrukcje opisujące środki, metody, sposoby korzystania z aplikacji. W części warsztatowej uczestnicy indywidualnie opracują materiały, zgodnie ze swoimi potrzebami. Nauczą się, jak przygotować i udostępnić materiały, instrukcje, karty pracy itd. Efektem finalnym powinno być zaprezentowanie przez uczestników swoich rozwiązań oraz ich publikacja w OSE.

Aplikacje komputerowe, portale, witryny i platformy online wspomagające pracę nauczyciela i rozwój ucznia
Zakres tematyczny: Tworzenie i edycja dokumentów cyfrowych w postaci e-booków w aplikacji Calibre. Cyfrowe, spersonalizowane krzyżówki online na portalu, krzyżówki z blokadą podpowiedzi. Nagrywanie filmów dydaktycznych z wykorzystaniem zdjęć cyfrowych i za pomocą smartfona z komentarzem autora. Obróbka dźwięku, powielanie, redukcja szumów. Quizy, sprawdziany. Wykorzystanie zamienników aplikacji biurowych. Tworzenie szkolnych „banków” pomocy cyfrowych.
Termin: 18 listopada, godz. 17.00–18.30
Prowadzący: Waldemar Zaborski
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/J/6.