Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

375

W trakcie szkolenia uczestnicy, na podstawie przedstawionych materiałów źródłowych, poznają procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, poddadzą refleksji opracowane plany rozwoju zawodowego, zinterpretują wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotują się do sporządzenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju oraz opisu i analizy realizowanych wymagań, wskazując na uzyskane efekty.

Szkolenie: Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Zakres: Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Projektowanie planu rozwoju zawodowego. Realizacja wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. Postępowanie kwalifikacyjne. Oferta doskonalenia ZCDN-u dla nauczycieli mianowanych.
Termin: 9 października, godz. 15.00–17.30
Prowadzący: Zdzisław Nowak
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się na szkolenie za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/I/6.