Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

387

W trakcie szkolenia uczestnicy, wykorzystując dostarczone materiały źródłowe, poznają procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, poddadzą refleksji opracowane plany rozwoju zawodowego, zinterpretują wymagania kwalifikacyjne, przygotują się do sporządzenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju oraz opisu i analizy realizowanych wymagań, wskazując na uzyskane efekty.

Warsztaty: Awans zawodowy nauczyciela mianowanego
Zakres: Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Projektowanie planu rozwoju zawodowego. Realizacja wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. Postępowanie kwalifikacyjne
Termin: 15 października, godz. 15.00–19.00
Prowadzący: Zdzisław Nowak
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 120
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/H/8.