Awans zawodowy nauczyciela stażysty

554

Uczestnicy, na podstawie przedstawionych materiałów źródłowych, poznają procedurę awansu zawodowego, poddadzą refleksji opracowane plany rozwoju zawodowego oraz zinterpretują wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zostaną zapoznani z zasadami realizacji stażu i opracowania sprawozdania za okres stażu. Uczestnicy wspólnie ustalą, jak efektywnie współpracować z opiekunem stażu i jak przedstawić komisji sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się na szkolenie za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/I/4.