Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

225

Serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne dwudniowe szkolenie e-learningowe „Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej”, które odbędzie się 16 i 17 grudnia (grupa I) oraz 17 i 18 grudnia (grupa II). Podczas zajęć uczestnicy poznają metody i techniki biologii molekularnej oraz metodę laboratoryjną. Forma realizowana jest we współpracy z Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

W trakcie szkolenia zaprezentowana zostanie metoda izolacji DNA oraz podstawowe techniki PCR. Uczestnicy poznają molekularne metody identyfikacji gatunków i barkoding DNA, metodę oraz techniki badania DNA. Omówione zostaną analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego i eksperyment laboratoryjny pod kątem zastosowania w pracy nauczyciela biologii.

Szkolenie: Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej
Zakres tematyczny: Metody i techniki molekularne. Barkoding DNA i wykrywanie obcych gatunków inwazyjnych. Skuteczne programy ochrony bioróżnorodności w Polsce. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Metoda laboratoryjna.
Termin:
Grupa I
16 grudnia, godz. 16.00–18.15 (I część)
17 grudnia, godz. 16.00–19.00 (II część)
Grupa II
17 grudnia w godz. 16.00–18.15 (I część)
18 grudnia w godz. 16.00–19.00 (II część)

Koordynatorka: Małgorzata Majewska
Prowadzący: prof. L. Skuza, dr M. Achrem, dr. inż. E. Filip, dr A. Kalinka, dr M. Wilhelm, M. Majewska
Forma bezpłatna

Zajęcia odbędą się na platformie Microsoft Teams (nazwa zespołu: EkoBarkod-metody molekularne w walce z inwazją obcych gatunków) kod zespołu: lugoi2s

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numery formy doskonalenia:
I/D/19 – Grupa I
I/D/19/1 – Grupa II