Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

429

Celem wykładu jest inspirowanie i promowanie wśród nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych nowych sposobów na prowadzenie profilaktyki zagrożeń w sieci. Wykład będzie miał na celu również zapoznanie uczestników z rosnącą skalą szkodliwych treści w internecie, w szczególności z pornografią oraz ryzykiem związanym z nawiązywaniem kontaktów w internecie. Uczestnicy wykładu poznają specyfikę zagrożeń dzieci i młodzieży w sieci ilustrowaną najnowszymi wynikami badań oraz przypadkami z pracy klinicznej. Zaprezentowane zostaną rekomendacje działań profilaktycznych i interwencyjnych.

Wykład: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie
Zakres: Czynniki ryzyka a czynniki chroniące. Rola rodziców i profesjonalistów w zapewnianiu dzieciom bezpieczeństwa w sieci. Problem pornografii i innych szkodliwych treści w sieci. Uzależnienia dzieci i młodzieży od mediów elektronicznych. Niebezpieczne kontakty w internecie. Interwencja w przypadkach niebezpiecznych sytuacji związanych z internetem.
Termin: 10 grudnia, godz. 11.00–16.00
Prowadzący: Ewa Dziemidowicz, Łukasz Wojtasik
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: V/3.