Bezpieczeństwo w szkole

364

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny cykl zajęć, realizowanych w ramach grantu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pod tytułem „Różnorodne aspekty bezpieczeństwa w szkole, w tym wychowanie komunikacyjne”, które odbędą się 6 i 14 listopada.

Forma doskonalenia obejmuje następujące zagadnienia: regulacje prawne i zasady postępowania w zakresie ochrony pracy w szkole; ergonomię w szkole; ryzyko zawodowe; regulaminy i instrukcje szkolne; kulturę bezpieczeństwa w placówce oświatowej oraz kompetencje dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i uczniów w zakresie BHP; zapoznanie się ze zmianami wynikającymi z zapisów podstawy programowej w zakresie techniki z uwzględnieniem wychowania komunikacyjnego, bezpiecznej drogi ucznia do i ze szkoły oraz korzystania ze środków komunikacji miejskiej (w roli pieszego i rowerzysty); wychowanie komunikacyjne w szkole – kompetencje uczniów i nauczycieli prowadzących szkolenia oraz egzaminujących uczniów ubiegających się o kartę rowerową w szkole; kartę rowerową jako zadanie szkoły.

Szkolenie: Różnorodne aspekty bezpieczeństwa w szkole, w tym wychowanie komunikacyjne
Termin:
I część: 6 listopada, w godz. 15.00–19.00
II część: 14 listopada, w godz.15.00–19.00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Szczecin
Sala: 121
Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia III/2/2.