Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii

436

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii”, które odbędzie się 27 czerwca, w godzinach 10.00–13.30. Podczas zajęć nauczyciele poznają metody pracy badawczej historyka oraz wybrane źródła historyczne, mogące stanowić tło do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczestnicy przeprowadzą analizę możliwości wykorzystania dostępnych źródeł historycznych na lekcjach zgodnie z zalecaniami nowej podstawy programowej. Poznają zasady budowy scenariuszy lekcji i stworzą własne scenariusze, które będą wykorzystywać w trakcie prowadzonych zajęć szkolnych.

Szkolenie: Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii
Zakres: Źródła historyczne w nowej podstawie programowej. Elementy pracy badawczej na lekcjach historii. Wykorzystanie zdobytych informacji źródłowych do konstruowania ciągów narracyjnych. Tworzenie scenariuszy lekcji w oparciu o źródła historyczne.
Termin: 27 czerwca, godz. 10.00–13.15
Prowadząca: Anna Kowalczyk
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 120
Szkolenie bezpłatne

 Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/D/19.