Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – lekcje historii

354

Proponujemy Państwu tematykę, której nauczanie wielu nauczycielom sprawia kłopot ze względu na brak materiałów faktograficznych i opracowań historycznych. Podczas warsztatów zaproponujemy pracę w oparciu o materiały edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej Zbrodnia wołyńska w materiałach źródłowych. Publikacja ta zawiera scenariusze zajęć dotyczące „akcji antypolskiej” OUN-UPA, ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich w relacjach świadków oraz „sprawiedliwych” Ukraińców ratujących Polaków. Ukazane zostaną możliwości wykorzystania obecnego stanu badań historycznych do systematyzowania wiedzy o stosunkach polsko-ukraińskich w latach 1918–1945.

Warsztaty: Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii
Zakres:
Źródła historyczne w nowej podstawie programowej. Elementy pracy badawczej na lekcjach historii. Wykorzystanie zdobytych informacji źródłowych do konstruowania ciągów narracyjnych. Tworzenie scenariuszy lekcji w oparciu o źródła historyczne
Termin:
15 listopada 2018 r., godz. 15.00–19.00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 121
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia II/D/19.