Ciekawe doświadczenia i eksperymenty z wodą

383

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym „Ciekawe doświadczenia i eksperymenty z wodą”. Zajęcia rozpoczną się od dyskusji na temat znaczenia wykonywania doświadczeń i eksperymentów na lekcjach przedmiotów przyrodniczych dla efektywności nauczania i motywacji oraz rozwoju przyrodniczych zainteresowań uczniów. Następnie uczestnicy opracują komputerową mapę mentalną ukazującą właściwości wody, jej rolę w przyrodzie i wykorzystanie przez człowieka. Zaprezentowana zostanie seria doświadczeń dotyczących podstawowych właściwości wody w różnych stanach skupienia. Uczestnicy zostaną zapoznani ze zjawiskami przyrodniczymi, w których występuje woda. W części warsztatowej uczestnicy zbadają i rozwiążą otwarty problem o tematyce związanej z wodą. Przedyskutowane zostaną sposoby kształtowania proekologicznych postaw w odniesieniu do wody, w tym z udziałem metod doświadczalnych.

Szkolenie: Ciekawe doświadczenia i eksperymenty z wodą
Zakres tematyczny:
Obserwacje, doświadczenia oraz eksperymenty jako skuteczne i zalecane metody nauczania przedmiotów przyrodniczych. Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez badawcze działania i projekty. Doświadczenia z wodą jako sposób na integrowanie wiedzy i umiejętności przyrodniczych, a także kształtowanie proekologicznych postaw uczniów. Motywowanie nauczycieli do stosowania metod badawczych w nauczaniu. Doskonalenie umiejętności metodycznych.
Termin: 9 listopada, godz. 14.00–18.00
Prowadzący: Zdzisław Nowak
Forma bezpłatna
Miejsce: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin (sala konferencyjna)
Forma bezpłatna

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/26.