Czas na działanie. Idea STEAM w zintegrowanym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, technicznych i matematyki

423

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Centrum Nauki Kopernik serdecznie zapraszają na konferencję „Czas na działanie. Idea STEAM w zintegrowanym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, technicznych i matematyki”, której towarzyszyć będą warsztaty. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie 29 czerwca, w godzinach 10.00–14.00.

Program:

10.00–10.05 – Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki konferencji
10.05–10.45 – Istota i walory metody STEAM oraz Myślenie projektowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, technicznych i matematyki – Zdzisław Nowak, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin
10.45–11.25 – Konstruowanie wiedzy i konstruowanie na lekcji – przykłady z edukacji kosmicznej – Aleksander Jasiak, Biuro ESERO – Polska przy Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
11.25–11.45 – przerwa kawowa

Warsztaty (wybieramy jeden z trzech dostępnych w każdej sesji):

11.45–12.30 Pierwsza sesja
12.30–13.15 Druga sesja
13.15–14.00 Trzecia sesja

(A) Myśl i działaj jak inżynier – Zdzisław Nowak, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin

(B) Kosmos na lekcjach – manualnie – Aleksander Jasiak, Biuro ESERO – Polska przy Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

(C) Modelowanie i druk w 3D – środowisko Tinkercad – Krzysztof Koroński, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/15