Dlaczego potrzebujemy nowej kultury szkoły?

1296

W pierwszym dniu nowego roku szkolnego 2020/2021 zachęcamy Państwa do lektury numeru Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zatytułowanego NOWA KULTURA SZKOŁY. Tym razem zajmujemy się następstwami poważnych zjawisk społecznych – takich jak rozwój technologii cyfrowych, zmiana statusu zawodu nauczycielskiego czy ostatnio pandemia wirusa COVID-19 – które bezpośrednio wpływają na oświatę i zmieniają postrzeganie roli oraz funkcji szkoły zarówno z punktu widzenia globalnego, jak i lokalnego. Jak twierdzą Autorki i Autorzy tego numeru – wśród których znaleźli się między innymi profesorowie: Piotr Mikiewicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Maria Czerepaniak-Walczak z Uniwersytetu Szczecińskiego – potrzebna jest nowa wizja kultury szkoły. Jaka ona będzie? Chyba jeszcze za wcześnie, żeby jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Pewne jest natomiast, że jako nauczycielki/nauczyciele występujemy w tej sytuacji w roli podwójnej – i obserwując, i wywołując zachodzące w edukacji transformacje.
Zapraszamy do lektury!

„Refleksje” 2020, nr 5 – Nowa kultura szkoły

Egzemplarze w wersji papierowej są dostępne w siedzibie ZCDN-u oraz w Oddziale Zamiejscowym w Świnoujściu.