Doświadczenia i obserwacje w edukacji biologicznej

457

Podstawa programowa z biologii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej wymaga przeprowadzania przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela doświadczeń i eksperymentów. Ponadto eksperymenty biologiczne umożliwiają realizację uczniowskich projektów edukacyjnych, przedsięwzięć i uroczystości szkolnych.

Celem szkolenia jest przedstawienie propozycji doświadczeń na III i IV etapie edukacyjnym oraz oprzyrządowania i sposobu dokumentowania prowadzonych obserwacji i eksperymentów. Warsztaty będą prowadzone zgodnie z zasadami twórczego, naukowego postrzegania przyrody ożywionej.

Zakres szkolenia: Doświadczenia i obserwacje a nowa podstawa programowa z biologii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Sposoby przygotowania, przeprowadzenia, dokumentowania i wykorzystania doświadczeń i obserwacji w edukacji biologicznej

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/38.