E-świadectwa Librus – ocena opisowa w klasach I–III

581

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach e-learningowych „E-świadectwa Librus – ocena opisowa w klasach I–III”, które odbędą się 5 maja, w godzinach 16.00–18.15. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Standio, nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej.

Warsztaty rozpoczną się krótkim wykładem na temat oceniania uczniów na pierwszym etapie kształcenia zgodnego z obowiązującym prawem oświatowym. Następnie przedstawione zostaną dwa sposoby przygotowania e-świadectw przy pomocy narzędzi zamieszczonych
w e-dzienniku Librus. Uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania przykładowego
e-świadectwa oraz utworzenia arkusza ocen.

Szkolenie: E-świadectwa Librus – ocena opisowa w klasach I–III
Zakres tematyczny:
Formułowanie rocznej oceny opisowej dla uczniów klas I–III. Przygotowanie e-świadectw i arkuszy ocen przy pomocy narzędzi zamieszczonych
w e-dzienniku Librus.

Termin: 5 maja, godz. 16.00–18.15
Prowadząca: Beata Standio
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/B/25.