Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej

570

W części teoretycznej szkolenia, odbywającej się w formie wykładu interaktywnego, uczestnicy zostaną zapoznani ze zmianami w podstawie programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, wprowadzanymi od roku szkolnego 2019/2020. W części praktycznej (warsztatowej) uczestnicy wypracują w grupach przykładowe zadania do tekstów literackich i nieliterackich, mające na celu integrację treści nauczania.

Szkolenie: Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej w szkole ponadpodstawowej
Zakres: Zmiany programowe oraz nowy kanon lektur. Rola kontekstów w nauczaniu języka polskiego. Umiejętności ucznia i nauczyciela niezbędne w edukacji polonistycznej.
Termin: 7 września (sobota), godz. 10.00–13.30
Prowadząca: dr Anna Kondracka-Zielińska
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119
Forma bezpłatna 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/9.