Edukacyjny język wizualny Scratch

600

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Edukacyjny język wizualny Scratch”, które odbędzie się 10 marca, w godzinach 15.00–17.15. Zajęcia zdalnie poprowadzi Krzysztof Koroński – nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej.

W pierwszej części warsztatów uczestnicy poznają zasady korzystania z programu Scratch jako środka wspomagającego rozwiązywanie problemów algorytmicznych przez uczniów. Zasadniczą częścią szkolenia będzie praca indywidualna, ukierunkowana na rozwiązanie problemu algorytmicznego sterowania ruchem postaci na ekranie, interakcji między obiektami i rysowania figur.

Szkolenie: Edukacyjny język wizualny Scratch
Zakres tematyczny:
Wprowadzenie do graficznego środowiska programistycznego i jego wykorzystanie na lekcjach edukacji informatycznej i informatyki w szkole podstawowej. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem algorytmiki. Programowanie w klasach I–VI szkoły podstawowej.
Termin:
10 marca, godz. 15.00–17.15
Prowadzący: Krzysztof Koroński
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/I/17.