Egzamin ósmoklasisty z chemii w szkole podstawowej

369

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Egzamin ósmoklasisty z chemii w szkole podstawowej”, które odbędzie się 16 kwietnia, w godzinach 16.00–19.00. Zajęcia zdalnie poprowadzą Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia w ZCDN-ie, i Halina Szczepaniec, nauczycielka chemii w I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Leonarda Piwoni.

W pierwszej części szkolenia, na podstawie materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, przedstawione zostaną wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z chemii w roku szkolnym 2021/2022. Omówiony zostanie również informator z chemii. Zaprezentowane zostaną wnioski i rekomendacje do pracy oraz przykłady dobrych praktyk. Następnie odbędzie się dyskusja, stwarzająca szansę podzielenia się doświadczeniem zawodowym.

Szkolenie: Egzamin ósmoklasisty z chemii w szkole podstawowej
Zakres tematyczny:
Podstawa programowa a wymagania na egzaminie ósmoklasisty z chemii w roku szkolnym 2021/2022. Analiza „Informatora egzaminu z chemii” i pokazowego arkusza. Typy zadań. Wnioski i rekomendacje do pracy w przygotowaniu do egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Przykłady dobrych praktyk, dyskusja, dzielenie się doświadczeniem zawodowym.
Termin: 16 kwietnia, godz. 16.00–19.00
Prowadzące: Małgorzata Majewska, Halina Szczepaniec
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/41.