Ewaluacja wewnętrzna w świetle nowych uregulowań prawnych

526

Szkolenie rozpocznie się od omówienia zmian dotyczących prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce. Następnie uczestnicy metodą warsztatową zidentyfikują potrzeby rozwojowe szkoły/placówki i opracują wynikający z tych potrzeb projekt badań ewaluacyjnych (procedurę ewaluacyjną). Szkolenie zakończy moduł dotyczący konstruowania narzędzi i prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce.

Warsztaty: Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w świetle nowych uregulowań prawnych
Zakres: Podstawy prawne i teoretyczne prowadzenia w szkole/placówce ewaluacji wewnętrznej. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych szkoły/placówki. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej. Opracowywanie projektu badań ewaluacyjnych (procedury ewaluacyjnej). Konstruowanie narzędzi i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce
Prowadzący: Mirosław Krężel
Termin: 7 lutego, godz. 15.00–19.00
Miejsce: ZCDN,  ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, sala 121

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/A/1.