Excel 2019 – praktyczne zastosowanie w pracy nauczycieli techniki i edukacji dla bezpieczeństwa

106

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Uczestnicy będą pracowali pod kierunkiem prowadzącego na specjalnie przygotowanych i udostępnionych plikach ćwiczeniowych. Każdy otrzyma stosowne instrukcje i karty pracy informujące o sposobie rozwiązania problemu, a także wyjaśnienia dotyczące innych możliwych rozwiązań.

Szkolenie: Excel 2019 – praktyczne zastosowanie w pracy nauczycieli technik i edukacji dla bezpieczeństwa
Zakres tematyczny: Budowa arkusza kalkulacyjnego. Opisowe komunikaty o błędach. Precyzyjne ukrywanie zbędnych kolumn i wierszy. Tworzenie i modyfikacja skoroszytów dla zestawień. Tworzenie i stosowanie makr. Rozdzielanie imienia i nazwiska zapisanego w jednej komórce. Funkcje logiczne, stosowanie i modyfikacja formuł. Szybka zamiana postaci liczbowej na słowną. Sortowanie danych. Zestawienia i raporty. Obliczenia i wykresy. Tabele przestawne. Opcje „Deweloper”. Zabezpieczanie, ukrywanie, ochrona komórek i arkusza.
Termin: 19 listopada, godz. 17.00–18.30
Prowadzący: Waldemar Zaborski
Forma bezpłatna
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego.

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/I/14.