Ferie z ZCDN-em

1088

Mimo że – z uwagi na stan pandemii – nie możemy się z Państwem spotkać w naszej placówce, tradycyjnie, jak co roku, serdecznie zachęcamy do udziału w cyklu szkoleń przygotowanych specjalnie dla tych nauczycieli, którzy chcą aktywnie spędzić ferie.

Tematyka wielu z zaproponowanych szkoleń jest związana z wyzwaniami dotyczącymi nauczania na odległość, ale uwzględnia także inne zagadnienia przydatne w codziennej pracy w szkole.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
(kliknij, aby otworzyć)

Osoby zainteresowane udziałem w proponowanych zdalnych formach doskonalenia prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji szkoleń zostaną wysłane do Państwa pocztą elektroniczną. W razie pytań prosimy o kontakt z Organizacją Szkoleń.

Odnośniki do poszczególnych szkoleń znajdą Państwo poniżej:


04.01.2021

Grafika komputerowa – Inkscape (część I)

Spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm, zespół Aspergera)

Tangram to nie tylko układanka

Język polski – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa I)

Język polski – zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2020/2021 (grupa I)

05.01.2021

Grafika komputerowa – Inkscape (część II)

Metoda projektów w edukacji przedszkolnej

Metody i techniki aktywizujące w pracy nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 (grupa I)

Język polski – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa II)

Język polski – zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2020/2021 (grupa II)

07.01.2021

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania fizycznego

Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii

Metody i techniki pracy z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej

Rozważać, uzasadniać i oceniać problem… Praca z tekstem argumentacyjnym na języku polskim w szkole podstawowej

Skuteczne strategie uczenia się i nauczania historii w szkole podstawowej

Platforma e-learningowa jako narzędzie wspierające zarządzanie szkołą (część I)

Matematyka – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa I)

08.01.2021

Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach biologii

Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach geografii

Platforma e-learningowa jako narzędzie wspierające zarządzanie szkołą (część II)

11.01.2021

Jestem wychowawcą, czyli kompetentny praktyk w działaniu (moduł I)

Platforma e-learningowa jako narzędzie wspierające zarządzanie szkołą (część III)

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego

Szkic i esej – tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej

12.01.2021

Jestem wychowawcą, czyli kompetentny praktyk w działaniu (moduł II)

Igraszki matematyczne

Portfolio ucznia

Dyrektor jako pracodawca – podstawy prawne zadań i obowiązków nauczycieli

Wypowiedź argumentacyjna. Wnioski ze sprawdzania rozprawek maturalnych

Realizacja nowej podstawy programowej z fizyki w szkole ponadpodstawowej

Metody i techniki pracy z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej

13.01.2021

Grafika komputerowa – projekty w CorelDRAW (część I)

Tworzenie sprawdzianów online ze znakami matematycznymi w formularzach Google

Język polski – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa III)

Język polski – zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2020/2021 (grupa III)

14.01.2021

Grafika komputerowa – projekty w CorelDRAW (część II)

Jestem wychowawcą, czyli kompetentny praktyk w działaniu (moduł III)

Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii

Smartfon na każdej ławce

Język polski – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa IV)

Język polski – zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2020/2021 (grupa IV)

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – języki obce

15.01.2021

Grafika komputerowa – projekty w CorelDRAW (część III)

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli fizyki

Wirtualny pokój zagadek: formularze Google i Microsoft

Jestem wychowawcą, czyli kompetentny praktyk w działaniu (moduł IV)

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 (grupa II)

Język polski – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa V)

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 – języki obce