Finisaż wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży

111

Serdecznie zapraszamy na finisaż wystawy retrospektywnej, zorganizowanej z okazji XX-lecia pracowni plastycznych Pałacu Młodzieży w Szczecinie. Prezentowane prace zostały wykonane przez uczestników zajęć prowadzonych w Pałacu Młodzieży pod opieką artystyczną Bogumiły Kuźnickiej i Marioli Grochowskiej.

Finisaż wystawy odbędzie się 25 stycznia, o godz. 10.00, w sali konferencyjnej im. Heleny Radlińskiej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podsumowaniu wystawy towarzyszyć będą warsztaty plastyczne dla nauczycieli.