Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022

1350

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”, które odbędzie się 26 kwietnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą prof. dr hab. Marcin Wojciech Solarz i mgr Ada Górna z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022 to edukacyjny projekt przygotowany przez Biuro Programu „Niepodległa” oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

W pierwszej części szkolenia prof. Marcin Solarz przeprowadzi wykład wprowadzający na temat  geografii politycznej (m.in. definicja pojęcia, historia, podstawowe kierunki badawcze, dyskusje w obrębie subdyscypliny). Następnie Ada Górna przedstawi możliwości wykorzystania scenariuszy lekcji dostępnych na stronie internetowej projektu do pracy z uczniami.

Szkolenie: Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022
Zakres tematyczny:
Historia geografii politycznej i jej główne kierunki badawcze. Sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi pracy z uczniami oraz innowacyjnych materiałów.
Termin:
26 kwietnia, godz. 17.00–18.30
Prowadzący: prof. dr hab. Marcin Wojciech Solarz, mgr Ada Górna
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/42.

Informacje o prowadzących

prof. dr hab. Marcin Wojciech Solarz – geograf polityczny i historyczny, politolog; Kierownik Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej WGSR UW, członek Komitetu Sterującego Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej, Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN oraz Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego.

mgr Ada Górna – geografka, asystentka w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej, gdzie prowadzi badania na temat politycznych i historycznych uwarunkowań rozwoju rolnictwa miejskiego oraz konfliktów przestrzenno-funkcjonalnych w miastach. Nauczycielka geografii w jednym z warszawskich liceów.