Gorączka belferskiej nocy

974

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Gorączka belferskiej nocy”, która odbędzie się online 19 marca, w godzinach 16.30–21.35.

Na program konferencji złożą się: spotkanie e-learningowe na platformie, prezentacja materiałów przygotowanych przez prelegentów, spotkania moderowane, dyskusja, podsumowanie z wnioskami z wypowiedzi uczestników.

Program

Konferencja: Gorączka belferskiej nocy

Zakres tematyczny: Działania w kierunku lepszej edukacji. Wykorzystanie kreatywnych narzędzi edukacyjnych (metoda projektów, Design Thinking, TIK, edukacja globalna). Myślenie krytyczne na lekcjach. Nowe oblicze FEEDBACKU – przeciw testowaniu, sprawdzianom, odpytywaniu. Szkoła po pandemii. Dobrostan nauczyciela i ucznia oraz relacje w szkole. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Uczenie poprzez działanie, wdrażanie projektów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Kreowanie nowego modelu nauczyciela.

Termin: 19 marca, godz. 16.30–21.35
Koordynatorka:
dr Anna Kondracka-Zielińska
Prelegenci: Ewa Radanowicz, Jarosław Durszewicz, Justyna Cholewińska, Marta Kałużyńska, Ewa Tomczak, Sławomir Iwasiów, Magdalena Guz, Przemysław Cichowlas, Dorota Kujawa-Weinke, Dariusz Martynowicz, Łukasz Kowalik, Magdalena Olszewska, Jeannette Słaby, Joanna Sadłowska, Aleksandra Koroluk
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/28.

Informacje o prelegentach

 1. EWA RADANOWICZ

Ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i innowacji w projektach polskich i międzynarodowych realizowanych we współpracy z samorządami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami wyższymi. Wizjoner, trener, angażujący przywódca wspierający rozwój szkół i przedszkoli. Członkini społeczności The Global Change Leader Ashoka. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej wg autorskiego programu. W roku 2016 została członkinią międzynarodowej sieci Ashoka Changemaker Schools. Współinicjatorka ogólnopolskiego, oddolnego ruchu Wiosna Edukacji. Inicjatorka ogólnopolskiego programu „Tu dba się o dobrostan”. Autorka książki W szkole wcale nie chodzi o szkołę. Współautorka poradnika ORE dla dyrektorów i nauczycieli Zmiany, innowacje, eksperymenty – w poszukiwaniu inspiracji, książki Za progiem. Jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela IV klasy, ekspertyzy dla IBE pt. Działająca Szkoła, dotyczącej kształtowania kompetencji społecznych w szkole.

 1. INSTYTUT ZWINNEJ EDUKACJI

JUSTYNA CHOLEWIŃSKA

Twórca modelu adaptacji Scrum do zarządzania szkołą ,,Scrum in educational institutions”, trener biznesu, trener wspomagania, coach indywidualny, zespołowy i grupowy, nauczyciel, dyrektor, Product owner, Scrum master. Pasjonatka zwinnych technik pracy zespołowej zarówno dorosłych, jak i uczniów.

JAROSŁAW DURSZEWICZ

Ekspert zarządzania oświatą, trener, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wieloletni dyrektor szkół, prezes Fundacji Szkoła bez ocen. W ramach obowiązującego prawa oświatowego przekonuje do łamania schematów w zakresie oceniania, egzaminowania i organizacji procesu uczenia. Pasjonat efektywnych metod, które umożliwiają uczniom przejęcie odpowiedzialności za swoje uczenie się.

 1. MARTA KAŁUŻYŃSKA

Z wykształcenia ochroniarka środowiska, od lat związana z warszawskim sektorem pozarządowym. Pracowała przy projektach z zakresu edukacji ekologicznej i globalnej oraz współpracy rozwojowej. W Centrum Edukacji Obywatelskiej zaangażowana w projekt „W świat z klasą”, wzmacniający nauczycieli i nauczycielki w uczeniu o współczesnym świecie oraz funkcjonujących w nim i dotykających każdego z nas współzależnościach i wyzwaniach globalnych. Autorka materiałów i narzędzi edukacyjnych, aktywna trenerka.

 1. EWA TOMCZAK

Main engine Design Thinking w Szkole, gdzie współtworzy nowatorskie rozwiązania edukacyjne dla uczelni wyższych i szkół. Prowadzi procesy projektowe i moderuje sesje warsztatowe, podczas szkoleń i konferencji chętnie dzieli się doświadczeniem z innymi. Wartości, które najbardziej ceni w życiu zawodowym, to: rozwój, relacje, wolność wyboru i uczciwość. Prywatnie kocha konie i salsę kubańską. Jest przekonana, że nigdy nie jest za późno, jeśli tylko się chce.

 1. SŁAWOMIR IWASIÓW

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, krytyk literacki. Redaktor prowadzący Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”. Adiunkt w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego. Stały współpracownik dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER”. Opublikował monografie: Reprezentacje Europy w prozie polskiej XXI wieku oraz Czytania. Szkice krytyczne o książkach. Współredagował tomy: Interpretatywny słownik terminów kulturowych, Literatura w Szczecinie 1945–2015. Książki siedemdziesięciolecia, Interpretatywny słownik terminów kulturowych 2.0, Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik.

 1. MAGDALENA GUZ

Nauczycielka języka polskiego, całe swoje zawodowe życie związana z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie. Od 2010 roku pracuje głównie z klasami IB. Egzaminatorka języka polskiego na poziomie maturalnym, a także egzaminatorka matury IB. Lubi się uczyć od innych nauczycieli, rozmawiać o metodach efektywnego nauczania. Jej nauczycielski cel to nauczyć uczniów krytycznego myślenia, radości podejmowania wysiłku intelektualnego, do którego zmusza obcowanie z literaturą, umiejętności argumentowania własnego stanowiska. ,,Lubię ten moment, gdy w ostatniej klasie liceum na lekcji rozmawiają ze sobą dojrzali odbiorcy kultury, którzy gotowi są na pójście w dalszą edukacyjną drogę.”

 1. PRZEMYSLAW CICHOWLAS

Nauczyciel języka włoskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr 16 w Szczecinie. Naucza języka włoskiego oraz francuskiego w szkole językowej Open Mind. Magister filologii romańskiej, ukończył filologię włoską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Erasmus na Uniwersytecie w Pizie oraz na Uniwersytecie Bordeaux Montaigne. Stworzył kanał językowy Zakręcony Włoski na YouTube oraz profil językowy zakręcony_wloski na Instagramie. Na prośbę uczniów rozpoczął także działalność językową na Tik Toku.

 1. DOROTA KUJAWA-WEINKE

Nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka w Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu. Jest mentorką w kursie CEO „OK zeszyt” i trenerką edukacyjną. Na lekcjach wykorzystuje ruch i edukację w zgodzie z naturą. Interesuje się technologią informacyjno-komunikacyjną, za co otrzymała trzykrotnie tytuł Microsoft Innovative Educator Expert i tytuł MIE Fellow. Prowadzi blog inspirowniaedukacyjna.blogspot.com. Jest współtwórczynią Edumiesiąca, cotygodniowych webinariów na tematy edukacyjne. Należy do społeczności Superbelfrów RP, otrzymała tytuł Edukatora Roku 2020 w edycji online.

 1. DARIUSZ MARTYNOWICZ

Nauczyciel języka polskiego, członek grupy Superbelfrzy RP, edukator, trener. Właściciel firmy Czas na progres i grupy na Facebooku PROGRESOWNIA. Fascynat kreatywności i nowoczesnych technologii. Zwycięzca wielu ogólnopolskich konkursów dotyczących wykorzystania ICT w szkole i fan projektów interdyscyplinarnych. Microsoft Innovative Education Expert w roku szkolnym 2019/20 i 2020/21, Microsoft Innovative Master Trainer w roku szkolnym 2020/21. Wpisany na prestiżową listę 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za szczególny wkład w podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

 1. ŁUKASZ KOWALIK

Nauczyciel, tłumacz i lektor języka angielskiego. Naucza języka angielskiego w klasach IB. Prowadzi także kurs z teorii wiedzy (TOK) dla uczniów klas dyplomowych. W codziennej pracy wykorzystuje narzędzia EdTech, a planując zajęcia, opiera je na założeniach blended learningContent and Language Integrated Learning. Jest członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce – IATEFL Poland. W 2020 roku otrzymał stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 1. MAGDALEA OLSZEWSKA

Nauczyciel matematyki w liceum ogólnokształcącym i starszych klasach szkoły podstawowej. Egzaminator OKE. Ukończyła również filologię języka angielskiego. Łączy w sobie umysł ścisły matematyka z sercem humanisty. Wyznaje zasadę, że trudne jest tylko to, czego się nie rozumie, zatem kluczem do sukcesu jest zrozumienie. W codziennej pracy chętnie korzysta z innowacji i możliwości multimedialnych, jednocześnie pozostając w przyjaznych relacjach z młodzieżą, gdyż jest przekonana, że serdeczna współpraca korzystnie wpływa na efekty.

 1. JEANNETTE SŁABY

Doktorka nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, nauczycielka języka polskiego i hiszpańskiego w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie. Autorka kanału „Zeszyt do polskiego” na YouTube oraz kursu „Matura z Zeszytem do polskiego” na platformie eduklik.pl. Czynna egzaminatorka maturalna, egzaminu ósmoklasisty, pisze artykuły, dzieli się wiedzą.

 1. DRUKOWANE BEZŚWIATY

JOANNA SADŁOWSKA

Polonistka, anglistka, nauczyciel dyplomowany i egzaminator. Czas dzieli pomiędzy nauczaniem młodzieży w VII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie i aktorstwem w szczecińskim Teatrze „Nie Ma”. Czas wolny poświęca na tworzenie Instagramowego profilu o książkach „Drukowane bezświaty”. Jest również skrzypaczką w kwartecie smyczkowym „Kontrast”.

ALEKSANDRA KOROLUK

Studentka psychologii i korepetytorka języka angielskiego. Autorka książki Coraz wyżej oraz aktorka i reżyserka w szczecińskim Teatrze „Nie Ma”. Wolne chwile poświęca na tworzenie Instagramowego profilu o książkach „Drukowane bezświaty”.

 1. ANNA KONDRACKA-ZIELIŃSKA

Nauczycielka języka polskiego w I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (praca doktorska nt. fantasy A. Sapkowskiego). Nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej w ZCDN-ie. Egzaminator maturalny i egzaminu 8-klasisty. Autorka licznych artykułów o tematyce dydaktycznej, publikowała m.in. w „Refleksjach”, „Języku polskim w liceum” („Zeszyty Kieleckie”), „Polonistyce”, „Albo albo”, „Dyskursie”. Współpracowała z Operą na Zamku i Teatrem „Pleciuga”, opracowując zeszyty metodyczne dla nauczycieli i scenariusze zajęć na podstawie spektakli i przedstawień muzycznych.

 1. ANIOŁKI BEZ CHARLIEGOEWELINA BRZÓSKA, IZABELA BEMBENEK-KLOC, ANETA RADZIK

Spotkały się przypadkiem. Uczą od dawna. Odkryły, że polską szkołę zabija nuda. Postanowiły działać. Połączyły empatię, kreatywność, wiedzę i narzędzia. Jako agentki wiedzy szukają rozwiązania zagadki. Tworzą nowy alfabet edukacji: ABC.

Jesteśmy dyplomowanymi nauczycielkami języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, egzaminatorkami CKE, współtwórczyniami edukacyjnego bloga Aniołki Bez Charliego. Pracujemy w Szczecinie w liceum i szkole podstawowej. Wspólnie tropimy innowacje edukacyjne, aby nauka stała się przygodą, a szkoła magicznym miejscem. Jako Nauczycielki Zwolnione z Teorii i Ambasadorki #wiosnaedukacji promujemy ideę twórczej szkoły. Wciąż się uczymy – naszą ostatnią fascynacją jest metoda Design Thinking, która pozwala nadać szkolnym projektom nowe oblicze. Jako pasjonatki literatury, sztuki i historii kreujemy swoje lekcyjne śledztwa za pomocą nowoczesnych technologii, aby „przemawiać” do uczniów ich językiem. Jako metodologiczne TIK-owe podróżniczki – uzależnione od fenomenu Design Thinking i pochłonięte metodą Wczoraj to dziś – poszukujemy takich rozwiązań edukacyjnych, aby szkoła stała się miejscem przyjaznym uczniowi, a nauczyciel odnalazł w niej źródło spełnienia. To w końcu nasze DOBRO NARODOWE.