Inauguracja sierpniowych konferencji metodycznych

845

Tradycyjnie, jak co roku, w ostatnie dni wakacji ZCDN odwiedzają blisko dwa tysiące nauczycieli z całego województwa.

Podczas konferencji metodycznych, organizowanych oddzielnie dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów, omawiane są, między innymi, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zmiany w prawie oświatowym, nowa podstawa programowa, oferta szkoleń ZCDN-u oraz innych instytucji edukacyjnych i kultury. W tym roku, z uwagi na wdrażane przez MEN zmiany w systemie oświaty, spotkania upłyną pod wspólnym hasłem „Zmiany w edukacji”.