Innowacje pedagogiczne – teoria i praktyka

925

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 1/2021, który będzie zatytułowany INNOWACJE PEDAGOGICZNE. Jesteśmy przekonani, że Państwa bogate doświadczenie umożliwia zaprezentowanie i omówienie na naszych łamach wielu wartościowych pomysłów na realizowanie dydaktyki na wszystkich etapach edukacji: począwszy od przedszkola aż do kształcenia osób dorosłych. Tego rodzaju wiedza i kompetencje są potrzebne wszystkim nauczycielom – i tym, którzy zaczynają pracę w oświacie, i tym, którzy mają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.

Chcielibyśmy poprosić Państwa o napisanie tekstów – przede wszystkim takich, które będą prezentowały Wasze podejście do wszelkiego rodzaju innowacyjnych metod dydaktyczno-wychowawczych, proces wdrażania oraz wnioski i refleksje po ich wprowadzeniu do praktyki szkolnej.

Gotowe artykuły można nadsyłać na podany poniżej adres redakcyjny poczty elektronicznej do 25 października 2020 roku. W razie chęci współpracy bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!
refleksje@zcdn.edu.pl