Innowacje pedagogiczne w świetle nowych uregulowań prawnych

379

W trakcie zajęć uczestnicy w grupach przeanalizują adekwatne do tematyki szkolenia fragmenty ustawy Prawo Oświatowe z 14.12.2016 roku. Następnie nauczyciele wypracują listę dokumentów niezbędnych do prawidłowego wprowadzenia innowacji pedagogicznej w przedszkolu. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu interaktywnego.

Szkolenie: Innowacje pedagogiczne w świetle nowych uregulowań prawnych
Zakres: Rodzaje innowacji pedagogicznych w przedszkolu i ich podstawy prawne. Rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne innowacji pedagogicznych w przedszkolu. Zadania nauczyciela i dyrektora w zakresie przebiegu, przygotowania i realizacji innowacji pedagogicznej w przedszkolu.
Termin: 16 października, godz. 15.00–19.00
Prowadząca: Renata Wiśniewska
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/J/2.