Jak dyrektor szkoły może się stać liderem?

413

Serdecznie zapraszamy kadrę zarządzającą szkół i placówek oświatowych na bezpłatną konferencję „Jak dyrektor szkoły może stać się liderem?”, która odbędzie się 26 listopada, w godzinach 10.00–14.00.

Konferencja składać się będzie z dwóch części:

Część  1: „Wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć…” John Maxwell

Dyrektor nie może nie komunikować… Komunikuje zawsze, z różnymi grupami wewnątrz organizacji jaką jest szkoła i na zewnątrz. Ale czy ta komunikacja jest efektywna? Jak komunikowanie zamienić na porozumienie? Jak zwiększyć zakres wpływu w każdej sytuacji? Wpływ oznacza przywództwo. Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe zasady porozumiewania się na poziomie intelektualnym, emocjonalnym i poszczególnych działań. Zostaną również zidentyfikowane podstawowe bariery, które nie pozwalają znaleźć dyrektorom wspólnej płaszczyzny porozumienia oraz sposoby na ich pokonanie.

Część 2: Niezaprzeczalne prawa przywództwa w szkole.

Steve Jobs powiedział: „Zarządzanie to namawianie ludzi, by robili coś, na co nie mają ochoty; przywództwo to inspirowanie ludzi do osiągania czegoś, o czym nigdy nawet nie marzyli…”. Czy dyrektor szkoły może być takim przywódcą? TAK. Zgodnie z Prawem Procesu przywództwo osiąga się stopniowo, dzień po dniu… Podczas wykładu zostanie udzielona odpowiedź na pytanie: Jak tego dokonać i jakie inne prawa przywództwa można zastosować w szkole?

Podczas konferencji dyrektorzy placówek oświatowych będą mieli okazję poznać narzędzia, które:

– pozwolą im zbudować postawę lidera,
– ułatwią zarządzaniem zespołem,
– wspomogą tworzenie dedykowanych zespołów zadaniowych,
– usprawnią komunikację wśród nauczycieli i wśród uczniów,
– zmniejszą natężenie kryzysów komunikacyjnych,
– ułatwiają kontakt wychowawców klas z rodzicami

Prelegentka:

ANNA BRZOSKO – trener rozwoju osobistego, doradca i edukator. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła elitarny program doktorancki organizowany przez International Council for Small Business oraz studia doktoranckie z zakresu zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie doktorantka i wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego. Członkini Założycielka The John Maxwell Team Polska. Współautorka i współprowadząca autorski program „Zarządzanie talentami” dla studentów studiów podyplomowych. Prowadzi również zajęcia w ramach Szkoły Trenerów Biznesu ALK.

Członkini European Academy of Management. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na diagnozowanie i rozwój indywidualnego potencjału u dzieci i młodzieży. Prowadzi szereg projektów skierowanych do nauczycieli i edukatorów oraz uczniów na wszystkich poziomach nauczania. W swojej pracy wykorzystuje szereg narzędzi diagnostycznych m.in.: Kwestionariusz Preferowanych Aktywności. Autorka licznych publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu. Współautorka książek: „Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce. Dyrektor szkoły z Pasją” (wyd. Flashpoint, 2015) oraz „POKOLENIE Y” (wyd. Flashpoint, 2016). Master RMP i RSMP – Profilu motywacyjnego Reiss Motivation Profile. Aktywny konsultant Kompasu Kariery CROWN. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów.

Specjalizuje się w prowadzeniu treningów z zakresu rozwoju osobistego. Takie zagadnienia jak zarządzanie sobą, podnoszenie kwalifikacji, rozwój osobisty, zarządzanie talentami, zarządzanie różnorodnością, identyfikacja sytuacji problemowych, zarządzanie stresem, przygotowywanie prezentacji, udział w spotkaniach, ustalanie planów, celów i strategii, współpraca z klientem oraz szeroko pojęte public relations bardzo często realizuje w trakcie prowadzonych zajęć.

Współautorka programów szkoleniowych i współprowadząca projekty szkoleniowe w największych polskich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji państwowej, organizacjach samorządowych, m.in.: w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., IKEA Polska, NORDEA, COMAU Polska, ORANGE Polska, HENKEL Polska, ORLEN GAZ, AXA Polska, Ministerstwie Skarbu, Ministerstwie Gospodarki, Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, ZUS, Powiatowych Urzędach Pracy oraz wojewódzkich oddziałach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Termin konferencji: 26 listopada 2019 r., godz. 10.00–14.00

Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna im. Anny Radziwiłł

Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/17.