Jak efektywnie współpracować z rodzicami?

280

Zajęcia rozpocznie miniwykład na temat postaw rodzicielskich. Następnie uczestnicy szkolenia poznają metody i narzędzia mediacyjne, dokonają autodiagnozy swoich zachowań w sytuacji konfliktu. Na zakończenie szkolenia – w formie warsztatowej – nauczyciele będą mieli możliwość przeprowadzenia symulowanych rozmów z „rodzicami”.

Warsztaty: Jak efektywnie współpracować z rodzicami?
Zakres: Typy postaw rodzicielskich wobec szkoły. Zasady budowania relacji nauczyciel – rodzic w oparciu o kompetencje komunikacyjne i zachowania asertywne. Narzędzia i metody mediacyjne w rozwiązywaniu sporów. Pozyskiwanie i aktywizacja rodziców do budowania spójnego klimatu wychowawczego szkoły.
Termin: 28 września, godz. 10.00–14.00
Prowadząca: Renata Majewska
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 116
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/A/5.