Jak przebudzić szkołę? Jubileuszowa konferencja w ZCDN-ie

529

Konferencja pod tytułem „Od nauczania do uczenia się. Kierunki rozwoju współczesnej szkoły” odbyła 17 września w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako część jubileuszowych obchodów 70-lecia systemu doskonalenia nauczycieli na Pomorzu Zachodnim. Gościem specjalnym była Margret Rasfeld – niemiecka pedagożka, nauczycielka, przez wiele lat dyrektorka Ewangelickiej Szkoły Berlin-Centrum, twórczyni „Budzącej się Szkoły”, ruchu pedagogicznego, który zrzesza nauczycieli z całego świata i także w Polsce zdobywa pokaźną liczbę zwolenników.

Konferencję rozpoczął dwuczęściowy wykład Rasfeld. W części pierwszej prelegentka zaprezentowała teoretyczne podstawy swojej koncepcji edukacji, która opiera się na przekonaniu, że szkoła nie powinna podążać za ustalonymi odgórnie regułami społecznymi, ale zmieniać je zgodnie z potrzebami uczennic i uczniów. „Przebudzona szkoła” to taka, która nie potrzebuje sal lekcyjnych, dzwonków, 45-minutowych lekcji, programów nauczania i systemu oceniania (te idee zostały opisane w książce Budząca się Szkoła, napisanej wspólnie ze Stephanem Breidenbachem).

Natomiast część druga wykładu stanowiła swego rodzaju poradnik – Rasfeld opowiedziała o tym, jak przebiegało wcielanie w życie idei pedagogicznych „przebudzonej” Ewangelickiej Szkoły Berlin-Centrum. Te założenia są od pewnego czasu znane w Polsce – przede wszystkim dzięki Marzenie Żylińskiej, która ten ruch pedagogiczny przeniosła na grunt rodzimej edukacji. Trudne do przeceniania w tym zakresie są także popularyzatorskie działania wydawnictwa Dobra Literatura, odpowiedzialnego za polską edycję książki Rasfeld i Breidenbacha (w tłumaczeniu Emilii Skowrońskiej).

W program konferencji były włączone również zajęcia warsztatowe, które poprowadzili eksperci: Ewa Radanowicz – dyrektorka Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzająca placówką według autorskiego programu; Magdalena Jurewicz – koordynatorka projektu „Myśląca klasa” ze Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego; Anna Graczyk – prezeska Stowarzyszenia POLITES, specjalistka ds. wolontariatu oraz stypendystka Fundacji Roberta Boscha i Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego „Kształtować Europę – kształcenie polityczne w akcji”; Szymon Osowski – prawnik, od 2007 roku związany z Siecią Obywatelską Watchdog Polska, od 2010 roku prezes stowarzyszenia, w roku 2014 odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działanie na rzecz demokracji.

Po zamknięciu części warsztatowej odbyła się dyskusja redakcyjna Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” z udziałem Margret Rasfeld. Jej zapis będzie dostępny w jednym z nadchodzących numerów czasopisma.