Jak rozbudzić w uczniach kreatywne i krytyczne myślenie podczas godzin wychowawczych?

177

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „Jak rozbudzić w uczniach kreatywne i krytyczne myślenie podczas godzin wychowawczych?” organizowanych w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”.

Warsztaty mają na celu zwrócenie uwagi na kształcenie kompetencji kluczowych podczas lekcji wychowawczych, poznanie wartościowych narzędzi do kształcenia kreatywnego i krytycznego myślenia, a także blokad i pułapek myślenia.

Zajęcia zdalnie poprowadzi Anna Konarzewska – stale dokształcająca się edukatorka, tutorka i polonistka. Kreatywna, pełna pasji i energii dyplomowana nauczycielka oraz wychowawczyni. Należy do społeczności Superbelfrów RP oraz jest Ambasadorką Wiosny Edukacji. Blogerka „Być nauczycielem…” – strony, za pomocą której inspiruje pedagogów na całym świecie: od Ameryki, przez Europę, po Azję. Autorka książki Być (nie)zwykłym wychowawcą, w której dzieli się wiedzą z budowania autorytetu współczesnego nauczyciela oraz pomysłami na (nie)zwykłe lekcje wychowawcze. Publikacja została opatrzona patronatem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Liderka Gdańskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Pedagogika”, w ramach którego prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dzieląc się swoją wiedzą, motywacją i doświadczeniem. Wykładowczyni w Szkole Wyższej „Ateneum” w Gdańsku na kierunku Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem. Od 2020 roku należy do społeczności MIE Expert (Microsoft Innovative Educator Expert), która zrzesza najbardziej innowacyjnych nauczycieli z całego świata. Uczy przez zachwyt, prowokację, refleksję i działanie, łącząc w ten sposób dydaktykę języka polskiego z wychowaniem i przygotowaniem uczniów do życia. Poza nauczaniem, dzieli z uczniami swoje pasje teatralne. Jej szkolny zespół teatralny „Makabra” zdobył kilka nagród na scenie wojewódzkiej w przeglądach teatralnych. Na co dzień współpracuje z Operą Bałtycką i Nadbałtyckim Centrum Kultury, aby wspierać wszechstronny rozwój swoich uczniów.

Warsztat: Jak rozbudzić w uczniach kreatywne i krytyczne myślenie podczas godzin wychowawczych?
Zakres tematyczny: Rozwijanie kreatywnego i krytycznego myślenia w edukacji. Kompetencje przyszłości. Blokady kreatywnego myślenia. Praktyczne pomysły, narzędzia TIK, inspiracje.
Termin: 27 maja, godz. 16.30–18.00
Prowadząca: Anna Konarzewska
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędą się warsztaty, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/A/21.