Jak skonstruować rakietę z napędem własnym?

338

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym „Wielomateriałowe konstrukcje latające. Moduł III: Modele rakiet z napędem własnym”, które odbędzie się 27 listopada, w godzinach 9.00–14.00. Zajęcia poprowadzi Waldemar Zaborski, nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa.

W pierwszej części szkolenia zostaną przypomniane wiadomości dotyczące rodzajów drewna oraz ich właściwości i zastosowania, a także sposobów łączenia z innymi materiałami. Przedstawione zostanie oprzyrządowanie ułatwiające sklejanie konstrukcji. Część warsztatowa będzie polegała na wykonaniu modelu rakiety (z silnikiem na paliwo stałe) z wykorzystaniem odpowiednio dobranych narzędzi, przyrządów i przyborów oraz materiałów.

Szkolenie: Wielomateriałowe konstrukcje latające. Moduł III: Modele rakiet z napędem własnym
Zakres tematyczny:
Rodzaje, właściwości i przeznaczenie drewna. Sposoby łączenia nierozłącznego drewna i materiałów drewnopochodnych, papierniczych oraz folii polietylenowej. Rodzaje narzędzi do obróbki wykańczającej drewno. Trasowanie, przerzynanie, naprężanie, klejenie, usztywnianie konstrukcji. Rodzaje klejów szybko łączących. Czytanie instrukcji oraz rysunków technicznych. Budowa modelu rakiety. Przygotowanie wyrzutni, ustawianie i przygotowanie modelu do lotu. Zasady bezpieczeństwa przy odpalaniu modelu z zastosowaniem silnika A6-4 lub B4-4.
Termin: 27 listopada, godz. 9.00–14.00
Prowadzący: Waldemar Zaborski
Forma bezpłatna
Miejsce: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin (sala 217)
Forma bezpłatna

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/E/3/1.