Jak zorganizować mecz unihokeja w warunkach szkolnych?

373

W części teoretycznej, która będzie miała formę krótkiego wykładu, uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu unihokeja zawartymi w nowej podstawie programowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W części praktycznej uczestnicy zrobią rozgrzewkę z kijami i piłkami do unihokeja, a następnie wykonają grupy ćwiczeń zawierające podstawowe elementy gry w unihokeja.

Szkolenie: Unihokej jest OK
Zakres tematyczny:
Rola gier zespołowych w nauczaniu wychowania fizycznego. Kształtowanie koordynacji. Poznanie metod i sposobów nauczania podstawowych elementów unihokeja. Poznanie podstawowych przepisów gry.
Termin:
13 maja, godz. 15.30–18.30
Prowadząca: Agnieszka Beyer-Michoń
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie, ul. Seledynowa 50 (osiedle Bukowe)
Forma bezpłatna
Prosimy o zabranie ze sobą stroju sportowego.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/F/2.