Karta rowerowa w szkole

152

Podczas zajęć omówiona zostanie prawidłowa realizacja działań związanych z przygotowaniem uczniów do ubiegania się o kartę rowerową w szkole podstawowej. Uczestnicy dowiedzą się, jak opracować program szkolenia uczniów oraz jak przygotować testy jednokrotnego wyboru (w postaci elektronicznej i analogowej) do egzaminu teoretycznego, a także poznają sposoby przygotowania środowiska otoczenia szkolnego (teren przyszkolny, boisko, sala gimnastyczna) do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Dodatkowym elementem szkolenia będzie opracowanie planu szkolnego miasteczka ruchu drogowego z uwzględnieniem sytuacji i infrastruktury najbliższego środowiska komunikacyjnego ucznia.

Szkolenie: Karta rowerowa w szkole – edycja 2018/2019
Zakres: Podstawa prawna regulująca szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej. Przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów. Elementy techniki jazdy rowerem, przygotowanie do jazdy i wyposażenie roweru. Sposób przeprowadzania egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Termin: 1 czerwca, godz. 9.00–14.00
Prowadzący: Waldemar Zaborski
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119
Szkolenie bezpłatne 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/F/1.
Bezpośredni link do szkolenia: Karta rowerowa w szkole – edycja 2018/2019