Karta rowerowa w szkole

500

Serdecznie zapraszamy 21 maja, w godz. 9.00–14.00, na bezpłatne szkolenie „Karta rowerowa w szkole – edycja 2022”, kierowane zwłaszcza do nauczycieli techniki i nauczycieli przygotowujących uczniów do ubiegania się o kartę rowerową w szkole.

W części teoretycznej szkolenia nauczyciele zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do organizacji w szkole kursu na kartę rowerową. Ponadto omówione zostaną warunki przeprowadzania egzaminów. Część praktyczna będzie polegała na przygotowaniu nauczycieli do przekazywania wiedzy i pokazania uczniom standardów zachowań w zakresie udzielania pierwszej pomocy w zdarzeniach i wypadkach drogowych oraz informowania służb ratowniczych.

Szkolenie: Karta rowerowa w szkole – edycja 2022
Zakres:
Podstawa prawna regulująca szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej. Przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów. Elementy techniki jazdy rowerem, przygotowanie do jazdy i wyposażenie roweru. Sposób przeprowadzania egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Termin: 21 maja, godz. 9.00–14.00
Prowadzący: Waldemar Zaborski
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 121
Szkolenie bezpłatne

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/E/8.