Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

865

3 lipca minister edukacji narodowej podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020