Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym

339

Szkolenie rozpocznie się od omówienia podstaw prawnych kształtowania kompetencji kluczowych, przedstawienia definicji i charakterystyki poszczególnych kompetencji. W części ćwiczeniowej nauczyciele określą kompetencje kluczowe do realizacji w swoich szkołach w zakresie szkolenia zawodowego wraz z metodami ich kształcenia.

Szkolenie: Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym
Zakres: Podstawy prawne kształtowania kompetencji kluczowych. Charakterystyka kompetencji kluczowych. Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych w nauce zawodu. Metody nauczania wspomagające rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym
Termin: 26 listopada, godz. 15.00–18.00
Prowadzący: Paweł Masłowski
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 121
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/L/1.