Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodu

345

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online „Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodu”.

W pierwszej części zajęć, przeprowadzonej w formie wykładu opartego na prezentacji multimedialnej, przedstawione zostaną podstawy prawne dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych oraz ich charakterystyka. Nauczyciele zostaną zapoznani z katalogiem kompetencji kluczowych. W części ćwiczeniowej uczestnicy określą kompetencje kluczowe realizowane w swoich szkołach w zakresie kształcenia w poszczególnych (wybranych) zawodach.

Szkolenie: Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodu
Zakres tematyczny:
Podstawy prawne kształtowania kompetencji kluczowych. Charakterystyka kompetencji kluczowych. Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych w nauce zawodu. Metody nauczania wspomagające kształtowanie kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym.

Termin: 17 stycznia, godz. 15.00–18.00
Prowadzący:
Paweł Masłowski
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/G/15.